Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Let op!
Deze webpagina werkt het beste op een desktopcomputer met een minimale schermresolutie van 1024 pixels.

Advies laadvoorzieningen parkeergarages

Brandweer Nederland heeft haar adviezen voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in parkeergarages bijeengebracht in een nieuwe publicatie. De uitgave is vooral bedoeld voor eigenaren en exploitanten van parkeergarages.

De publicatie beoogt de garage-eigenaar of -beheerder (extra) bewust te maken van de risico’s van het parkeren en laden van elektrische auto’s en andere elektrisch aangedreven vervoermiddelen in de parkeergarage en hen de verschillende maatregelen te presenteren waarmee de risico’s in de hand zijn te houden.

‘We maken ons zorgen over het toenemende aantal elektrische voertuigen in parkeergarages en de oplaadplekken die hiervoor worden aangelegd. We zien nieuwe risico’s waarbij je van de brandweer mag verwachten dat we nadenken wat dit betekent voor de veiligheid’, aldus Jolanda Trijselaar. Volgens de portefeuillehouder Risicobeheersing en veilige energietransitie van Brandweer Nederland wordt een parkeergarage meer en meer een oplaadplek en staan er steeds meer andere type auto’s binnen. ‘Wij omarmen de energietransitie en we willen deze ontwikkelingen ook niet afremmen, maar het moet wel op een veilige manier gebeuren.’

Haar naaste collega Esther Lieben, portefeuillehouder Incidentbestrijding sluit zich hierbij aan. ‘De brandrisico’s bij elektrische voertuigen zijn anders dan bij traditionele voertuigen op fossiele brandstoffen. Branden wijken af in brandverloop, intensiteit en mogelijkheid voor een veilige bestrijding door de brandweer. Dit betekent dus ook iets voor de voorzieningen die je moet treffen. We vinden het verstandig om, nu wetgeving nog achter loopt, van tevoren na te denken over eventuele risico’s en hoe we die op voorhand al kunnen verkleinen. Dat is ook iets wat onze collega’s van incidentbestrijding van ons mogen verwachten.’ In welke mate branden met elektrische voertuigen in parkeergarages een ander verloop en intensiteit kennen, is overigens nog onvoldoende onderzocht.

Het ‘Advies realiseren laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen in parkeergarages’ bevestigt de stellingen van de brandweervrouwen. Parkeergarages zijn veelal nog geënt op traditionele voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen als benzine en diesel en voornamelijk zijn uitgevoerd in staal en aluminium. Meer moderne exemplaren bevatten meer kunststoffen en geven mede daardoor een grotere vuurlast, zo laat de publicatie weten. Bij brand in een parkeergarage – doorgaans een lage en grote ruimte – kán dat leiden tot hoge temperaturen en dichte zwarte rook. In elk geval is doorgaans sprake van een snelle brandvoortplanting. Het verlies van zicht, de lange afstanden en de slechte oriëntatie maakt ’t voor de brandweer lastig en riskant om de brand te verkennen en bestrijden.

In de uitgave wijst Brandweer Nederland tevens op het risico van een niet-beheersbare brand, met veel schade of zelfs een volledig uitbrande garage tot gevolg. Om dit risico te minimaliseren, wordt aangeraden elektrische voertuigen – indien dit praktisch haalbaar is – niet te stallen en evenmin op te laden in de parkeergarage en hiervoor te zoeken naar een alternatieve plek buiten het gebouw. Als de parkeer- en laadplekken toch ín de garage noodzakelijk zijn, dan vindt de eigenaar/beheerder in de nieuwe publicatie risicoverminderende wenken, onder meer voor een snelle bereikbaarheid van de plekken, snelle detectie en alarmering en het beperken van branduitbreiding.