Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Publicaties van derden

LOCAFI – Ontwerp van kolommen blootgesteld aan lokale branden Deze ontwerphandleiding geeft een methode voor het bepalen van de temperatuurontwikkeling van een stalen kolom bij blootstelling aan een lokale brand, volgens de Eurocodes 1 en 2. Bij het ontwerpmodel gaat een beschrijving van de tools voor het modelleren van lokale branden (waaronder OZone) en ontwerpvoorbeelden. Daarnaast wordt de methode voor het vaststellen van de brandwerendheid van de kolom conform Eurocode 3 belicht.

De publicatie is een van de resultaten van het project LOCAFI+ van het Research Fund for Coal and Steel (RFCS) van de Europese Gemeenschap. Aan dit project is meegewerkt door verschillende technische universiteiten en kennisinstituten in EG-landen, waaronder de universiteiten van Luik en Ulster, Steel Construction Institute (Verenigd Koninkrijk), Bauforumstahl (Duitsland) en Bouwen met Staal (Nederland).

LOCAFI+ – Juridische Context Ook dit rapport komt voort uit het LOCAFI+-project van het Research Fund for Coal and Steel (RFCS) van de Europese Gemeenschap. Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal) biedt hierin toelichting op Fire Safety Engineering (FSE) aan de hand van het natuurlijk brandmodel en beschouwing van het algehele gedrag van de constructie bij brand (systeembenadering). Ook belicht hij de procedure voor toepassing van FSE in Nederland aan de hand van de Eurocodes en Nederlandse Nationale Bijlagen.

:Publicaties derden:Design-of-Steel-Framed-Buil.jpg

Design of Steel Structures subjected to Fire fungeert als 'basisboek brand' voor studenten en beginnende professionals. De introductie van achtergronden en opzet van de Eurocode 3 gaat hand in hand met de opstap naar het ontwerpen van brandveilige constructies.

Design of steel framed buildings without applied fire protection laat zien hoe staalconstructies een brandwerendheid tot 60 minuten kunnen halen, zónder brandwerende bescherming. De beschrijvingen van toepassingen als geïntegreerde liggers, betonomstorte kolommen en betongevulde kolommen zijn toegespitst op de voorlopig-ontwerpfase.

Designing for structural fire safety: A handbook for architects and engineers geeft inzicht in de principes van het ontwerpen van brandveilige staalconstructies. Het handboek behandelt onder meer de verschillende brandveiligheidsconcepten en oplossingen voor het verhogen van de constructieve brandwerendheid. Voor gedetailleerde informatie over specifieke ontwerpaspecten wordt verwezen naar andere bronnen.

Fire Protection for structural steel in buildings assisteert de constructeur bij het dimensioneren van specifieke brandwerende oplossingen. Voor veel brandwerende producten en systemen worden tabellen gegeven met de benodigde (laag)dikten in relatie tot de brandwerendheidseis en de kritieke staaltemperatuur. Deze waarden zijn gebaseerd op testen volgens de British Standard.

• Steel Construction Institute, derde editie, 2002. Info en bestellen.

Fire Safe Design. A new approach to multi-storey steel framed buildings biedt de (constructief) ontwerper – naast de standaard-brandkromme – een methode voor het bepalen van de brandwerendheid bij een werkelijke brand (natuurlijk brandconcept). De methode en ontwerpaanbevelingen volgen goeddeels uit de brandproeven in Cardington in 1995 en 1996, waarbij het gedrag van een achtlaags staalskelet tijdens brand is getest.

Model Code on Fire Engineering bundelt de relevante actuele kennis voor het ontwerpen en dimensioneren op brand. De publicatie bevat de modificaties en aanvullingen op de eerste generatie Eurocodes Brand uit de vroege jaren '90 ten behoeve van de huidige Europese brandnormen. Tot de nieuwe mogelijkheden behoren de rekenregels voor excentrisch belast stalen kolommen en lichte vloersystemen.

Natuurlijk brandconcept is de Nederlandstalige samenvatting van het NFSC-rapport over het natural fire safety concept (NFSC). Bij dit concept wordt de brandveiligheid van staalconstructies bepaald op grond van de karakteristieken van een werkelijke brand in een brandcompartiment.

Nomogrammen belicht de brandberekeningsmethoden voor staalconstructies van gebouwen volgens EN 1993-1-2. De methoden zijn geschikt voor constructies met en zonder brandwerende bescherming.

  • ECCS (European Convention for Constructional Steelwork), 2005. De PDF van de publicatie is hier gratis te downloaden.

Structural Fire Design of Unprotected Steel Beams Supporting Composite Floor Slabs belooft besparingen op brandwerende voorzieningen bij 40–50% van alle staalprofielen in een gebouw, mits een staal(plaat)-betonvloer wordt toegepast. De ontwerpmethode, belicht in de publicatie, maakt gebruik van de membraanwerking van de vloer. Dit fenomeen zorgt ervoor dat tijdens brand de belasting worden weggeleid van de onbeschermde naar de beschermde liggers en kolommen.

  • One Stop Shop, Universiteit van Manchester, 2002. Info


European Industry Best Pratice Guide On The Application Of Intumescent Coatings To Constructional Steel biedt de gebouweigenaar (dan wel gebouwbeheerder of facilitymanager), de fabrikant/leverancier en de applicateur praktische richtsnoeren en tips voor effectieve en kwalititief hoogwaardige toepassing van brandwerende coatings op staalconstructies. De aanbevelingen bestrijken alle fasen van het proces, vanaf de selectie van het product tot en met de inspectie en onderhoud ná applicatie.

  • CEPE (European paints, printing inks and artists’ colours association), EAIPC (European Association of Industrial Painting Contractors) en EAPFP (European Association for Passive Fire Protection, januari 2015). Hier gratis downloaden.

AREND 1:Publicaties derden:thebehaviour-of-multistorey.gif

The behaviour of Multi-Storey Framed Buildings in Fire presenteert de resultaten van de zes brandproeven in een achtlaagse staalconstructie, uitgevoerd in het Building Reseach Establishment lab in Cardington in begin jaren '90. De proeven leidden tot een beter begrip van het (werkelijke) gedrag van staalconstructies bij brand en aandacht voor een meer rationele benadering van brandvraagstukken in de ontwerpfase.

  • One Stop Shop, Universiteit van Manchester, 1999. Info