Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Fire

Van het studie-/praktijkboek Brand uit 2010 is onlangs een volledig geactualiseerde, Engelstalige versie verschenen. Met de nieuwe publicatie geeft Bouwen met Staal gehoor aan de roep om Engelstalige vakinformatie voor de bouw- en brandveiligheidspraktijk en het onderwijs.

‘Fire. Fire safety and fire resistant design of steel structures for buildings according to Eurocode 3 (Steel Design 2)’ heet het nieuwe boek voluit. Ralph Hamerlinck (brandveiligheidsadviseur bij Bouwen met Staal en Adviesbureau Hamerlinck) heeft de vertaling van de oorspronkelijke Nederlandse uitgave op zich genomen. Daarbij heeft hij, waar nodig of gewenst, de bestaande inhoud een onderhoudsbeurt gegeven.

De tekst van de nieuwe publicatie sluit aan op de Engelse versie (EN) van de Eurocodes, waaronder de EN 1990 tot en met 1994. Voor gebruik van het boek in Nederland wordt gratis een ANNEX NL bijgeleverd. Deze bijlage geeft op verschillende onderdelen een toelichting op de toepasselijke bepalingen in het Bouwbesluit of de voorschriften in een Nederlandse Nationale Bijlage bij een Eurocode. Ook verwijst de annex geregeld naar richtlijnen, modellen en methoden die specifiek voor Nederland gelden.

Het Engelse en het Nederlandse boek zijn probleemloos naast elkaar te gebruiken, temeer omdat de indeling nagenoeg dezelfde is. Net als zijn Nederlandse equivalent opent de Engelse editie met beschrijvingen van de doelen van brandveiligheid, brandveiligheidseisen en de concepten en oplossingen voor een brandveilig stalen gebouw.

Aparte hoofdstukken zijn gereserveerd voor het berekenen van de brandwerendheid van staalconstructies en Fire Safety Engineering. FSE komt aan de orde bij vier verschillende scenario’s: bij een natuurlijke brand zonder flashover, bij natuurlijke brand mét flashover, bij staalconstructies buiten het gebouw en bij standaard-brand waarbij het systeemgedrag van de draagconstructie met stalen liggers en staalplaat-betonvloeren wordt meegewogen (systeembenadering).

Het afsluitende hoofdstuk voorziet in ontwerptabellen met de doorsnedeklasse, profielfactor en kritieke temperatuur van gangbare staalprofielen in de verschillende staalsoorten. Het Engelse boek biedt bovendien een tabel met de profielfactor voor onbeklede, verzinkte I- en H-profielen.

  • Fire is verkrijgbaar bij Bouwen met Staal via deze webpagina. Naast een beknopte boekbeschrijving en bestelinformatie vindt u daar de index van het boek en de bijbehorende Annex NL als gratis download.