Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Brandstof voor (brand)preventie

Brand en instortingen. Helaas behoren ze tot de meest voorkomende calamiteiten in onze gebouwde omgeving. Hoe te voorkomen? Bouwen met Staal biedt u de informatieve ondersteuning met de vakboeken ‘Brand’ en ‘Leren van Instortingen’. De twee publicaties zijn gezamenlijk goed voor 328 pagina’s aan praktische preventie-informatie en als bundel verkrijgbaar tegen een aantrekkelijke korting.

Brand. Brandveiligheid en berekening van de brandwerendheid van staalconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 3. De titel zegt ’t al. Dit is een boek voor de constructeur, brandveiligheidsadviseur en preventiefunctionaris bij de brandweer die meer wil weten over de belangwekkende aspecten van het ontwerpen en dimensioneren van constructies op brandveiligheid. Maar ook architecten, bouwplantoetsers, (staal)bouwers, onderzoekers en docenten vinden veel van hun informatieve gading in deze 148 pagina’s tellende publicatie.

Zo zet het eerste hoofdstuk de relevante begrippen als ‘(hoofd)draagconstructie bij brand’ en ‘gelijkwaardigheid’ uiteen en geeft ’t tekst en uitleg over de brandwerendheidseisen volgens het Bouwbesluit en de verschillende concepten en oplossingen voor een brandveilig stalen gebouw. Hoofdstuk 3 levert een ‘hands on’ verhandeling over de theorie en praktijk van Fire Safety Engineering (FSE) volgens de standaard-brand en met natuurlijke brandconcepten. Vier typen toepassingen van FSE in de projectpraktijk komen over het voetlicht: staalconstructies in het gebouw bij een natuurlijke brand zonder flashover en met flashover, staalconstructies buiten het gebouw (in de buitenlucht) en het systeemgedrag van een stalen draagconstructie met staalplaat-betonvloeren bij een standaardbrand.

Het berekenen van de brandwerendheid van staalconstructies volgens de standaard-brandkromme en per constructieonderdeel (componentenbenadering) en van de brandwerendheid van de constructie als geheel (als samenstel van interacterende onderdelen; systeembenadering) krijgt ruim baan in hoofdstuk 3. Het boek sluit af met ontwerptabellen waaruit bijvoorbeeld de doorsnedeklasse, profielfactor en kritieke temperatuur van gangbare staalprofielen in de verschillende staalsoorten zijn af te lezen.

Leren van Instortingen beschrijft aan de hand van 26 historische en hedendaagse instortingen of bijna-instortingen van gebouwen en bruggen uit binnen- en buitenland de toedrachten, omstandigheden en oorzaken van de calamiteit en de maatregelen die zijn getroffen om de schade te herstellen en herhaling te voorkomen.

Alle vormen van instortingen komen aan bod: het volledig bezwijken van de (hoofd)draagconstructie, van vloeren, gevels of daken, maar ook gedeeltelijke instortingen of ernstige gebreken van een constructie zoals scheefstand of uitzonderlijk hinderlijke trillingen. Behalve instortingen in de gebruiksfase worden ook incidenten direct na oplevering of tijdens de bouw behandeld.

Bij elk praktijkvoorbeeld worden de opzet van de betrokken constructie toegelicht en oorzaken en maatregelen geanalyseerd, om te besluiten met preventieve adviezen voor onderzoek, ontwerp, uitvoering en onderhoud van overeenkomstige gebouwen of bruggen.

‘Brand’ en ‘Leren van Instortingen’ zijn, als bundel, verkrijgbaar tegen een aantrekkelijke korting:

  • voor leden Bouwen met Staal: normale prijs: € 86,75; nu met 38% korting: € 54,00
  • voor niet-leden Bouwen met Staal: normale prijs: € 95,00; nu met 38% korting: € 59,00
  • Klik hier voor online bestellen

  • Foto’s: Brand Chemie-Pack, Moerdijk (2014) en een projectvoorbeeld uit ‘Leren van Instortingen’: Millenium Bridge, Londen. Tijdens de opening op 10 juni 2000 wandelden in loop van de dag zo’n 90.000 mensen over de brug, waardoor de brug begon te trillen op de eigen resonantiefrequentie. Deze onverwachte schommeling bleef binnen de veiligheidsnormen, maar veiligheidshalve werd de brug gesloten voor het publiek. Het manco is verholpen door de brug aan een zijde stijver te maken zodat de frequentie van de brug en de voetstappen van gebruikers niet langer overeenkomen. Aan de andere brugzijde zijn schokdempers geplaatst. Het dek is aangepast om trillingen naar de dempers af te voeren.