Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Landelijk Operationeel Team Corona

Voor wie ‘t nog niet weet óf er meer over wil weten: sinds half maart is het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C) actief. Vanuit de brandweerkazerne in Zeist levert dit team de benodigde ondersteuning bij de hulpverlening tijdens de coronacrisis.

Die ondersteuning kan bestaan uit antwoord op praktische vragen of adviezen bij hulpverleningsvraagstukken aan de betrokken disciplines. Het team is multidisciplinair, want geformeerd uit enkele tientallen representanten van defensie, politie, brandweer, geneeskundige diensten, de provincies en kennisorganisaties.

De leiding berust bij de directeur van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), IJle Stelstra: ‘Je kunt ons team zien als het ondersteunende dienstencentrum voor de veiligheidsregio’s tijdens de coronacrisis. Het LOT-C is toegevoegd aan de nationale crisisstructuur. Er is sprake van een unieke samenwerking. En samen met onze partners zetten wij alles op alles om de veiligheidsregio’s maximale ondersteuning te bieden. De coronacrisis is ernstig en is er één van de lange adem. Wij zijn dan ook voor een langere periode – zolang het nodig is – in de lucht.’

Het team onderhoudt de connecties met alle veiligheidsregio’s, de hulpdiensten en de Rijksoverheid en geeft antwoord op hun vragen over alle denkbare aspecten van hulpverlening in de coronacrisis. Daartoe beschikt het LOT-C over deskundigen op gebieden als gezondheid en zorg, plannen en handelingsprotocol, (bestuurlijke) samenwerking en informatie en communicatie. In de tool Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) is te zien welke vragen het LOT-C al heeft ontvangen en beantwoord. Deze FAQ’s worden ook geregeld verstrekt aan de veiligheidsregio’s en andere partners van het LOT-C tijdens de coronacrisis.

Het LOT-C houdt zich momenteel onder meer bezig met de behandelcapaciteit in ziekenhuizen (IC-bedden, materieel, personeel, patiëntentransport). De verzoeken om ondersteuning door het LOT-C komen binnen bij het LOCC, het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum in Driebergen. Het LOCC is tijdens een crisis belast met de algehele planvorming, informatievoorziening en coördinatie van de inzet van brandweer, politie, defensie, GHOR en overige, gemeentelijke operationele diensten. Dat gebeurt in samenspraak met Nationaal Crisiscentrum (NCC).

  • Dinsdag 24 maart jl. bracht de NOS-nieuwsredactie verslag uit van de taken en werkzaamheden van het Landelijk Operationeel Team Corona. Deze reportage kunt u hier teruglezen.
  • Foto: het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum in Driebergen (© NOS).