Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Bouwkundige Controlepunten 2020

Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) presenteert de 2020-editie van De Essentiële Bouwkundige Controlepunten. In deze publicatie vinden de verschillende betrokkenen bij de brandveiligheid van gebouwen – van de eigenaar/beheerder en de architect tot ambtenaar bouwtoezicht en verzekeraar – alle belangrijke aandachtspunten en tips voor het verantwoord toepassen van onder meer brandwerende constructies, isolatiematerialen, glas, deuren, doorvoeringen en rook- en warmteafvoersystemen.

Sinds de eerste uitgave in 2005 zijn de controlepunten jaarlijks aangepast aan nieuwe of herziene normen en richtlijnen en voorzien van verse kennis en inzichten in concepten, producten en toepassingen. Zo is het eerste hoofdstuk over brandwerendheid, brandgedrag en rookwerendheid uitgebreid. Aan hoofdstuk 7 ‘voetgangsdeuren’ is het GND-zekerheidslabel toegevoegd. Dit label dient als controlemiddel voor brand- en rookwerende deuren. GND staat voor de overkoepelende organisatie van fabrikanten van binnen- en buitendeuren in ons land.

In hoofdstuk 2 ‘Brandwerendheid constructies’ is een uitgebreide paragraaf ingeruimd voor staalconstructies met aandachtspunten bij de keuze en toepassing van (aanvullende) brandwerende bescherming via een brandwerende beplating, -spuitpleister of -coating (opschuimende verf). Per producttype worden de praktische punten opgevoerd voor het beoordelen van de geschiktheid van het product (blootstellingscondities), laagdikte, applicatie en beheer en onderhoud. Zoals bij eerdere afleveringen van Bouwkundige Controlepunten, is de editie 2020 tot stand gekomen in samenwerking met Brandweer Nederland en de Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland