Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Betrouwbaarheid en effectiviteit van sprinklers bevestigd

Betrouwbaarheid: 94%, effectiviteit: 99%. Dat zijn de scores volgens het jongste, Brits onderzoek naar het functioneren van sprinklers bij brand. Tijdens de studie hebben National Fire Sprinkler Network en National Fire Chiefs Council bijna 1.800 branden in gebouwen met een sprinklerinstallatie onder de loupe genomen. De resultaten zijn in mei 2017 bekend gemaakt.

De twee organisaties hebben de data bekeken van in totaal 2.294 branden in het Verenigd Koninkrijk over de jaren 2011 tot en met 2016. De gegevens zijn onttrokken uit brandrapporten van brandweerkorpsen. Van de 2.294 branden hebben 414 in woningen plaatsgevonden en 1.725 branden (75% van het totaal) in gebouwen zonder woonfunctie.

Van deze 1.725 was bij 1.316 branden een sprinklerinstallatie in het gebouw aanwezig, maar deze werd niet geactiveerd. In 879 gevallen hebben de onderzoekers de redenen hiervoor weten te achterhalen. Veelal woedde de brand daar waar de sprinklers niet waren geïnstalleerd. Dat kwam 370 keer voor. 115 Branden waren dermate klein dat de sprinklers niet af gingen, bij 18 branden was het sprinklersysteem uitgeschakeld en 13 branden werden al geblust voordat de sprinklers in werking konden treden. Resteerden 57 branden waarbij de sprinklerinstallatie wél had moeten werken maar dat om onbekende reden niet deed.
Op grond van deze bevindingen concluderen de onderzoekers dat sprinklerinstallaties een operationele betrouwbaarheid bezitten van 94%.

Naast betrouwbaarheid was ook de effectiviteit onderwerp van onderzoek: in hoeverre worden branden in gebouwen beheerst dan wel geblust door sprinklers?
Bij 945 van de bestudeerde branden in gebouwen met sprinklers werd het sprinklersysteem wel geactiveerd. Bij 677 hiervan was de precieze impact van de sprinklers bekend. In 62% van deze gevallen konden de sprinklers de brand controleren, 37% werd door de sprinklers geblust.
Uit deze cijfers leiden de onderzoekers een effectiviteit af van 99%. Deze hoge doeltreffendheid wordt bij 85% van de 677 branden bereikt met slechts 1 of 2 sprinklers.

De studie wijst tevens uit dat de (directe) schade in en om de brandruimte minder groot is als er sprinklers zijn toegepast. In woningen en woongebouwen zónder sprinklers ligt deze schade gemiddeld tussen 18 tot 21 m2, in gesprinklerde woningen is dat kleiner dan 4 m2. Voor niet-woonfuncties komen de schades op 60 m2 zonder sprinklers en 30 m2 met sprinklers.

  • Het rapport ‘Efficiency and Effectiveness of Sprinkler Systems in the United Kingdom: An Analysis from Fire Service Data’ is hier gratis te downloaden.
  • Foto’s: Sprinkler Services (boven) en Fire Technology.