Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Let op!
Deze webpagina werkt het beste op een desktopcomputer met een minimale schermresolutie van 1024 pixels.

NEN 6068 herzien

Het NEN heeft een deels herziene versie gepubliceerd van NEN 6068, de norm voor het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten. De nieuwe publicatie vervangt de uitgave uit 2016 en het ontwerp van vorig jaar.

Naast aanpassingen van de bestaande inhoud is de norm nu toegerust met een informatieve bijlage F, met daarin toelichtingen en handreikingen voor de toepassing in de praktijk.

In de nieuwe normversie zijn de verwijzingen voor de brandwerendheid van gesloten geveldelen en openingen aangepast aan de begin vorig jaar verschenen, nieuwe versie van de NEN 6069 ‘Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten’.

In NEN 6068:2020 nl zijn tevens de vlamvormen voor gevels, zowel hellend als niet-hellend, beter op elkaar afgestemd. De vlamvormen voor gevelopeningen met een balkon zijn nu uniform voor balkons en overstekken met een diepte van 20 cm of meer. De norm stelt niet langer als voorwaarde dat een balkon aan weerszijden van een gevelopening uit moet steken om brandoverslag te voorkomen.

Verder biedt de norm een verbeterde én vereenvoudigde formule voor het berekenen van een brandruimte over meerdere verdiepingen. De formulering voor de vlam uit een dakopening bij industriefuncties is – voor naast elkaar gelegen brandruimten of compartimenten – afgestemd op de werkwijze die in de praktijk gangbaar is.

Belangrijk is ook dat de norm meer in lijn is gebracht met het toekomstige Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL): de beoogde, nog te bekrachtigen opvolger van het Bouwbesluit 2012. Voor nieuwbouw van gebouwen stelt de norm nu als eis dat de eventueel benodigde brandwerendheid van gevels voor ten minste de helft moet worden bereikt ‘op eigen terrein’ ofwel ‘van binnen naar buiten’.

Deze nieuwe eis is uitgebreid toegelicht via een artikel in het juni-nummer van het vakblad Bouwen met Staal. In ‘Regelgeving brandoverslag ‘ontspiegeld’’ worden tevens de consequenties belicht voor de projectpraktijk en dan vooral voor bedrijfshallen met een staalconstructie. Een PDF van het artikel kunt u hier gratis downloaden.

  • Foto’s: bedrijfsbouw Bolidt Innovation Center, Hendrik-Ido-Ambacht (Lüchinger Architects, Rotterdam met Kossmanndejong, Amsterdam (interieur) en RoosRos, Oud-Beijerland (technische uitwerking), © Jeroen Musch).