Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Het beste voor brandwerende coatings

European Association of Industrial Painting Contractors (EAIPC) introduceert de European Industry Best Practice Guide on the Application of Intumescent Coatings to Constructional Steel. Met praktische aanbevelingen en tips loodst deze 24 pagina’s tellende gids de applicateur en producent, de ontwerper én eigenaren en beheerders door de verschillende fasen van een succesvolle toepassing van brandwerende coatings op staalconstructies van gebouwen.

De Engelstalige uitgave begint met een uiteenzetting van rollen en verantwoordelijkheden van de diverse betrokken disciplines en de verantwoorde selectie van de primer, de brandwerende verf en de (eventuele) topcoating. Daarna volgen direct toepasbare adviezen voor transport en tijdelijke opslag van coatingproducten op de bouwlocatie, voorbereiding van de applicatie, de applicatie zelf met speciale aandacht voor de omstandigheden (binnen/buiten, klimaat) en te gebruiken gereedschappen, de controle van de droge laagdikte en het onderhoud van de gecoate constructiedelen in de gebruiksfase.

De gids vormt een aanvulling op de informatie en tools op www.brandveiligmetstaal.nl, waaronder de keuzetool brandwerende coatings en de Kwaliteitsrichtlijn Brandwerende Coatings van Bouwen met Staal. De Best Practice Guide is te zien als de Europese variant op de Nederlandse Kwaliteitsrichtlijn uit 2010. De kwaliteitsrichtlijn richt zich echter nadrukkelijker op de applicateur. Deze publicatie is dan ook tot stand gekomen met inbreng van de Productwerkgroep Brandwerende Coatings van Brandveilig Bouwen Nederland (BBN), de vakvereniging voor leveranciers en producenten van brandwerende materialen.

De Best Practice Guide bedient vooral de gebouweigenaar. Gedachte hierbij is dat ook de eigenaar een belangrijke rol en verantwoordelijkheid heeft in het effectief gebruik van brandwerende coatings. De correcte toepassing is weliswaar de primaire taak van de ontwerper, coatingproducent en applicateur. Maar de eigenaar dient hen daarbij (op zijn minst) te faciliteren, onder meer door de kwaliteit van de coating tijdens de gebruiksjaren van het gebouw regelmatig te laten controleren en eventuele beschadigingen tijdig te melden. Hiertoe werkt de Best Practice Guide als een ‘hands on’ wegwijzer.

De gids is in 2015 gepubliceerd door de European Association of Industrial Painting Contractors (EAIPC). Deze organisatie verenigt binnen Europa de nationale brancheorganisaties van bedrijven die actief zijn in applicatie en onderhoud van brandwerende en brandvertragende coatings (op staal- en betonconstructies). Namens Nederland is Sector Onderhoud NL Industrieel aangesloten. Sector Onderhoud vertegenwoordigt ruim 90 applicatie- en toeleverende bedrijven in ons land. De bedoeling van de samenwerking binnen de EAIPC is gezamenlijk invloed uit te oefenen op de relevante Europese regelgeving en kennis uit te wisselen over onder meer opleiding en kwalificatie van applicateurs en informatievoorziening aan eigenaren en beheerders van gebouwen. Van deze taakstelling vormt de Best Practice Guide een treffende uitwerking.

  • Foto’s: Het Timmerhuis, Rotterdam (OMA, © Ossip van Duivenbode). De staalconstructies van dit woon-/werkgebouw zijn beschermd met brandwerende coating.