Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Checklist brandwerende coating op staal

De Kennisgroep Brandwerende Coating, waarin onder meer Bouwen met Staal participeert, heeft onlangs een handig hulpmiddel gepubliceerd voor de beoordeling van de kwaliteit van een brandwerende coating op (onderdelen van) de staalconstructie van een gebouw. De gratis publicatie biedt de controlepunten in alle fasen van de toepassing: ontwerp/engineering, applicatie, oplevering, ingebruikname, inspectie en onderhoud, en eigendom en beheer.

Met deze fasering is de checklist te gebruiken binnen het huidige stelsel van publieke toetsing van de kwaliteit van bouwwerken (door bijvoorbeeld gemeentelijk bouwtoezicht of brandweer), maar is eveneens inzetbaar binnen het stelsel van private toetsing dat naar verwachting vanaf 1 januari 2018 in werking treedt. De verschillende fasen zijn samengevat in een apart stroomschema. Hierin wordt per fase aangeven welke verantwoordelijkheden en taken bij welke disciplines horen.

Met de checklist wil de Kennisgroep Brandwerende Coatings bijdragen aan een brede en verantwoorde toepassing van brandwerende coatings op staalconstructies. Hiertoe levert de checklist in vraagvorm de benodigde richtsnoeren. Voor de benodigde (aanvullende) kennis verwijst de checklist naar de Kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coating van Bouwen met Staal. Deze publicatie uit 2010 fungeert inmiddels in veel Nederlandse gemeenten als voorwaardelijk toepassingsdocument.

De checklist is samengesteld door de Kennisgroep Brandwerende Coating, geformeerd uit vertegenwoordigers van organisaties die direct betrokken zijn bij het gebruik van brandwerende coatings in de bouw. De deelnemers zijn: BBN (Brandveilig Bouwen Nederland), ION (Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland), Koninklijke Onderhoud NL (organisatie voor ondernemers in vastgoedonderhoud en metaalconservering), OGOS (Opdrachtgeversoverleg Staalconserveren), VVVF (branchevereniging voor de Nederlandse verf en drukinktindustrie), Zinkinfo Benelux (branchevereniging voor thermisch-verzinkerijen), en Bouwen met Staal.

Als vervolg op de checklist wil de Kennisgroep een model-garantiecontract in het leven roepen. In dit model worden de garanties omschreven op uitgevoerde werkzaamheden in de verschillende toepassingsfasen van brandwerende coatings en daarbij de posities bepalen van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

  • De checklist Private kwaliteitsborging brandwerende coating op staalconstructies is hier gratis te downloaden.
  • Foto’s: Brandex, Van Merksteijn Staalcoating en Rotocoat.