Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Let op!
Deze webpagina werkt het beste op een desktopcomputer met een minimale schermresolutie van 1024 pixels.

Veiligheidsrisico’s goed bezig met rampenbestrijding en crisisbeheersing

Vergeleken met vier jaar geleden presenteren de veiligheidsregio’s in Nederland een stuk beter in rampenbestrijding en crisisbeheersing. Maar op verschillende deelgebieden valt nog wel winst te behalen. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in het ‘periodiek beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing’.

Via het periodiek beeld laat de inspectie weten hoe de 25 veiligheidsregio’s in ons land op dit moment zijn geprepareerd op mogelijke rampen of crises. Daartoe heeft de inspectie onderzocht of (en hoe) de veiligheidregio’s eerdere aanbevelingen uit 2016 ter harte hebben genomen. Op vier deelgebieden zijn de vorderingen tegen het licht gehouden: borging vakbekwaamheid, kwaliteitszorg, samenwerking en operationele prestaties. Daarbij valt wel aan te tekenen dat niet elk deelgebied ook onder alle 25 regio’s is onderzocht.

Op het terrein van de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen hebben de regio’s aantoonbaar progressie geboekt. Anders dan in 2016 beschikken alle veiligheidsregio’s inmiddels over een vakbekwaamheidsvisie. Aan de borging van de expertise moet nog wel flink worden gewerkt. Slechts drie van de negen regio’s, onderzocht op dit onderdeel, hebben goed zicht op de bekwaamheid van hun crisisfunctionarissen.

Ook de kwaliteitszorg en de operationele prestaties zijn er sinds 2016 op vooruitgegaan. De kwaliteitszorg moet volgens de inspectie wel een punt van aandacht blijven. In de eigen prestaties bij een inzet – vanaf de melding van een incident tot de overdracht in de nafase – hebben de regio’s nog stappen te zetten. Ruim de helft van de ondervraagde regio’s presteert naar behoren, de overige regio’s moeten sommige processen nog verder verbeteren. Vooral het zicht op het eigen presteren kan en moet beter, vinden de inspecteurs. Dat is belangrijk voor het lerend vermogen van de regio’s.

Ten opzichte van vier jaar geleden zijn regio’s meer gaan samenwerken, maar dat mag volgens de inspectie wel wat intensiever. Bij een aantal regio’s wijkt bovendien de crisisstructuur af van die van de naburige regio’s. Dat kan belemmerend werken bij de aanpak van een crisis door meerdere, aangrenzende regio’s. De Inspectie JenV wil dan ook dat regio’s nadere afspraken met elkaar maken als hun structuren onderling verschillen, zodat ze toch succesvol gezamenlijk kunnen optrekken.

Ook vindt de inspectie dat de veiligheidsregio’s lering moeten trekken uit het Inspectieonderzoek naar de onbereikbaarheid van het noodnummer 112, van 24 juni vorig jaar. Dat onderzoek laat zien dat veiligheidsregio’s bij crises met een landelijke impact genoodzaakt zijn om samen te werken en daarop dan ook voorbereid moeten zijn.

  • Foto: meldkamer brandweer (© brandweer.nl).