Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Brandveilige bedrijfsgebouwen

De veranderde Bouwbesluiteisen voor de brandveiligheid van bedrijfsgebouwen roepen in de ontwerppraktijk dikwijls vragen op. Welke eisen zijn nu precies van toepassing op mijn project en hoe werk ik deze eisen adequaat uit in mijn ontwerp? De antwoorden geeft de cursus Bedrijfsgebouwen in staal, donderdag 23 november a.s. in Zoetermeer.

De cursus Bedrijfsgebouwen in staal richt zich op meerdere doelgroepen (waaronder architecten, constructeurs, aannemers, staalbouwers) en op meerdere typen bedrijfsgebouwen: van agrarische schuren en stallen tot opslagmagazijnen, distributiecentra, productiewerkplaatsen en sporthallen.

Tijdens de cursus gaat brandveiligheidsadviseur Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal) onder meer in op de gewijzigde eisen voor brandcompartimentering van ‘industriefuncties’ in het Bouwbesluit 2012. Bij nieuwbouw van industriefuncties zijn nu compartimenten tot 2.500 m2 toegestaan; dat was 1.000 m2. Heeft het gebouw, naast de industriefunctie, nog andere functies zoals een kantoor of een bedrijfsrestaurant die meer dan 100 m2 beslaan, dan blijft de grenswaarde van 1.000 m2 van kracht. Bij bestaande industriefuncties geldt nog steeds een maximum van 3.000 m2.
Toch zijn bij veel projecten, zeker bij nieuwe strikt industriële gebouwen, grotere compartimenten mogelijk óf kan een opdeling van het gebouw (compartiment) in compartimenten achterwege blijven. Hoe groot het compartiment moet zijn, kan worden bepaald met NEN 6060 of NEN 6079.

Met de NEN 6060, gepubliceerd in 2015, is vast te stellen of een compartiment voldoet aan de functionele eisen in het Bouwbesluit 2012 voor het voorkomen van branduitbreiding. De norm is van toepassing op compartimenten die groter zijn dan het Bouwbesluit 2012 strikt genomen toestaat. Hierbij wordt een beroep gedaan op het gelijkwaardigheidsartikel in het Bouwbesluit. De brandveiligheid van het compartiment wordt bepaald op grond van de berekende vuurlast en de toepassing van een maatregelpakket, zoals rook- en warmteafvoersysteem of een sprinklerinstallatie.

NEN 6079 is een jongere broer van NEN 6060. Deze norm uit 2016 geeft eveneens een bepalingsmethode voor grote compartimenten, maar dan op basis van risicoanalyse aan de hand van realistische brandscenario’s en met inzet van fysische modellen. Met NEN 6079 is het mogelijk om de verschillende bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandpreventiemaatregelen en de effectiviteit ervan te verdisconteren in het algehele brandrisico.

Volgend jaar worden beide normen aangevuld met een methode voor veestallen. Een komende editie van deze nieuwsbrief gaat hier nader op in.

Uiteraard belicht Ralph Hamerlinck tijdens de cursus ook de brandveiligheid van ‘gewone’ compartimenten en belicht de brandclassificatie van bouwdelen en bouwproducten. Hierbij wordt aandacht besteed aan het lezen van test- en beoordelingsrapporten om de juiste toepassing van het bouwproduct of bouwdeel te beoordelen.

De cursus is compleet met de bijdrage van Niels Blauwiekel (M3C Consultancy). Hij gaat uitgebreid in op de consequenties van de hogere eisen aan de energiezuinigheid van bedrijfsgebouwen en daarmee aan de warmte-isolatie en luchtdichtheid van de bouwkundige schil.

  • Het volledige programma, deelnameinformatie en het aanmeldingsformulier vindt u op bouwenmetstaal.nl
  • Foto’s: distributiecentrum Lidl, Heerenveen (FKG Architecten Koog aan de Zaan), veestal (foto: Lumosec), Sportcampus Zuiderpark (Faulkner Browns Architects)