Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Laagdikte brandwerende bescherming eenvoudig berekend

BRAWESTAMAT heet de gratis XLS-tool van Bouwen met Staal waarmee u de benodigde laagdikte berekent van brandwerende coating, plaat of spuitmortel op een stalen (hoofd)draagconstructie of scheidingsconstructie. De berekening start na invoer van de brandwerendheidseis, het type staalprofiel, de kritieke staaltemperatuur, de profielfactor en het gewenste type brandwerende bescherming.

Ook kunt u vooraf een bepaald product kiezen. In BRAWESTAMAT zijn producten opgenomen van DMS, Hempel, Promat, Reppel en Sika. De tool berekent de (droge) laagdikte van een product met behulp van de getoetste laagdiktegegevens bij dat product, aangeleverd door de deelnemende leveranciers. Alle opgenomen producten zijn door een geaccrediteerd instituut (een ‘notified body’ zoals Efectis Nederland of Warrington Certification) getoetst aan EN 13381-4 (voor brandwerende plaat en mortel) en EN 13381-8 (voor brandwerende verf).

BRAWESTAMAT is ontwikkeld door Bouwen met Staal met de bedoeling architecten, constructeurs en adviseurs bij het gebouwontwerp te ondersteunen bij hun verkenning van de verschillende mogelijkheden om een staalconstructie (extra) brandwerend te maken. Daarom kunt u via de tool voor een bepaalde oplossing ook alternatieven of varianten verkrijgen. U kunt bijvoorbeeld voor een andere type profiel kiezen, een iets zwaardere uitvoering van het profiel of voor een grotere wanddikte van een buis of koker.

Met dit ‘profiel’ past BRAWESTAMAT bij de web-keuzetools Brandwerende coatings en Brandwerende platen/-mortel van Bouwen met Staal. Deze tools werken als on-line gids bij het afwegen en selecteren van brandwerende beschermingsproducten. Heeft u via deze tools een product gekozen, dan kunt u de benodigde laagdikte ervan bepalen met BRAWESTAMAT.

Voor opname van producten in de tool kunnen leveranciers zich melden bij Bouwen met Staal. De kosten van publicatie bedragen € 250 per product (exclusief btw).

  • De tool BRAWESTAMAT is hier gratis te downloaden.
  • Openingsfoto: interieur kantoorgebouw Lely Industries, Maassluis (Consort Architects, © IMd Raadgevende Ingenieurs).