Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Berekend op lokale brand

In het Europese project LOCAFI+ bundelen universiteiten, onderzoeksinstellingen en kennisorganisaties uit verschillende EG-landen hun expertise om de toepassing van FSE bij lokale branden (LOCAl FIres) handen en voeten te geven. Een van de eerste uitkomsten van het project is ‘Ontwerp van kolommen blootgesteld aan lokale branden’.

De nieuwe publicatie biedt constructief ontwerpers en brandveiligheidsadviseurs een praktische methode voor het bepalen van de thermische belasting van stalen kolommen bij een lokale brand, conform de Eurocodes (NEN-EN 1991-1-2). De methode gaat uit van de warmteoverdracht door straling en convectie van één of meer lokale brandhaarden naar een stalen kolom, waarvan de ontwikkeling van de omvang en het vermogen in de tijd én de positie van de stalen kolom ten opzichte van de brandhaard(en) de belangrijkste parameters zijn.

Voor het modelleren van de temperatuurontwikkeling in het constructiedeel bij een lokale brand worden de verschillende tools beschreven: van relatief eenvoudige en globale contourplots tot en met de meer complexe en gedetailleerde eindige elementen programma’s zoals SAFIR en ANSYS.

Een gebruiksvriendelijk compromis tussen eenvoud en complexiteit is OZone. Deze software berekent de temperatuurontwikkeling bij natuurlijke brand en de thermische respons van de staalconstructie, volgens EN 1991-1-2. De berekende staaltemperaturen zijn inzetbaar bij het bepalen van de mechanische respons van de constructie volgens EN 1993-1-2. Naast een natuurlijk-brandmodel voor (volledig ontwikkelde) compartimentsbranden biedt de nieuwe versie 3.0.4 van OZone nu ook een natuurlijk-brandmodel voor lokale branden. Dit nieuwe model is gebaseerd op LOCAFI+.

In ‘Ontwerp van kolommen blootgesteld aan lokale branden’ wordt eveneens de methode voor het vaststellen van de brandwerendheid van de kolom conform Eurocode 3 belicht.

Een tweede product van het project LOCAFI+ is het rapport ‘LOCAFI+ - Juridische Context’. Hierin laat Ralph Hamerlinck van Bouwen met Staal weten wat Fire Safety Engineering met lokale brandscenarios behelst, hoe je de ontwerpmethodiek gebruikt volgens de Eurocodes en de Nederlandse Nationale Bijlagen en hoe de goedkeuring bij toepassing in Nederlandse bouwprojecten in zijn werk gaat. Dit rapport behandelt tevens enkele praktische rekenvoorbeelden.

LOCAFI+ is een project van het Research Fund for Coal and Steel (RFCS) van de Europese Gemeenschap. Tot de projectpartners behoren de universiteiten van Luik en Ulster en de kennisinstellingen Steel Construction Institute (Verenigd Koninkrijk), Bauforumstahl (Duitsland) en Bouwen met Staal (the Netherlands).