Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Tool brandwerendheid gevelkolommen

Heeft de kolom in de gevelzone een brandwerende bescherming nodig? Zo ja, aan welke zijde(n)? En in welke laagdikte(n)? U stelt ’t snel vast met de XLS-tool Bepaling brandwerendheid gevelkolommen.

Met het programma, een uitgave van Bouwen met Staal, kunt u tevens beoordelen of het voortijdig bezwijken van de gevel door brand of een beperkte afstand tussen de gevelkolom en de gevel consequenties heeft voor de brandwerendheid van de stalen gevelkolom.

Als een brandwerende bescherming van de kolom nodig is, gezien het ontwerp en de brandwerendheidseis, dan biedt de tool u keuze uit drie verschillende typen beschermingsmaterialen: brandwerende coating, brandwerende plaat en brandwerende spuitmortel. Het type materiaal kan op alle te beschermen kolomzijden hetzelfde zijn, bijvoorbeeld overal een brandwerende coating. Maar de bescherming kan ook per kolomzijde verschillen, zoals een brandwerende plaat op drie zijden van de kolom en een mortel op de vierde zijde. Uiteraard kunnen ook de laagdikten per zijde variëren.

De tool berekent de brandwerendheid van de kolom volgens NEN-EN 1991-1-2 en NEN-EN 1993-1-2. Vooraf voert u in het profieltype (H-, I-, buis- of kokerprofiel), de kritieke staaltemperatuur van de gevelkolom (bijv. 550 ºC), de brandwerendheid van de gevel (bijv. 60 minuten) én de afstand en oriëntatie van de kolom ten opzichte van de gevel (bijv. 50 mm. en – als u een H- of I-profiel verkiest – : ‘flens kolom evenwijdig aan de gevel’. Daarna vult u per zijde de gewenste brandwerende bescherming in (type, laagdikte en eventuele beschadiging) en de relevante productgegevens zoals de warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m·K)).

Het rekenresultaat is een overzicht van de brandwerendheid van de gekozen oplossing vanaf 5 t/m 120 minuten, steeds in stappen van 5 minuten. In het overzicht ziet u na hoeveel minuten de oplossing de kritieke staaltemperatuur bereikt.

‘Brandwerendheid gevelkolommen’ is samengesteld door Bouwen met Staal en getest en goedgekeurd door de Technische Commissie Brandveiligheid (TC 3) van Bouwen met Staal.

  • De tool is beschikbaar voor zowel Windows als Apple en hier gratis te downloaden.
  • Foto’s: kantoorgebouw The Edge, Amsterdam (PLP Architecture), foto boven: Helene Binit, foto onder: Ronald Tilleman.