Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Tools BmS

Tools Bouwen met Staal

Hieronder vindt u een overzicht van de tools – samengesteld en uitgegeven door van Bouwen met Staal (BmS) – voor het brandveilig ontwerpen en detailleren van staalconstructies. De tools zijn gratis online te gebruiken of te downloaden naar de eigen computer.

Webtools:  Omschrijving/toepassing:
Brandveilige hallen Met de webtool Brandveilige hallen – nieuwbouw (november 2016) bepaalt u de eisen voor de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie, gevels, eventuele brandwanden en voor het instandhouden van vluchtroutes van nieuw te bouwen hallen. De berekeningen gaan op basis van het Bouwbesluit 2012 en NEN 6060. Tot het toepassingsgebied van de tool behoren éénlaagse gebouwen met een industrie-, bijeenkomst-, sport- of winkelfunctie.

Brandwerende coatings De tool Brandwerende coatings (online sinds april 2013) is ontwikkeld in opdracht van VVVF en ondersteunt bij de keuze van brandwerende-coatingproducten voor het brandwerend beschermen van staalconstructies. Selectie is mogelijk op onder meer profieltype, profielfactor, kritieke staaltemperatuur, brandwerendheidseis en toepassingsgebied. Alle opgenomen producten zijn getest en beoordeeld door een geaccrediteerd instituut volgens EN 13381-8.

Brandwerende platen
en -mortel

De tool Brandwerende platen en -mortel (november 2014) assisteert bij de beoordeling en selectie van brandwerende plaat en -mortel producten voor het brandwerend bekleden van staalconstructies. Tot de keuzecriteria behoren onder meer: profieltype, profielfactor, kritieke staaltemperatuur, brandwerendheidseis en toepassingsgebied. Alle opgenomen producten zijn getest en beoordeeld door een geaccrediteerd instituut volgens EN 13381-4.

Stalen puien Deze webtool (2012), samengesteld m.m.v. Efectis Nederland, helpt u bij de keuze van producten of combinaties van producten voor brandwerende stalen puien in gevels en binnenwanden. De producten zijn te selecteren op onder meer brandwerendheidscriterium (E, I en/of W), enkel- of dubbelzijdige brandwerendheid, type pui, kozijnvulling en afmetingen. Alle opgenomen producten voldoen aan NEN 6069.

Staalsupport Dit informatiesysteem (www.staalsupport.nl) geeft antwoorden op veelvoorkomende praktijkvragen, onder meer over staal en brandveiligheid. Bij de antwoorden gaan verwijzingen naar normen, praktijkrichtlijnen en artikelen in het vakblad Bouwen met Staal. Het systeem (online sinds 2009) wordt regelmatig aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden.

PDF-rapporten:  Omschrijving/toepassing:
Veilige waarden voor
de kritieke staaltemperatuur bij ontwerp en aanbesteding
Grafieken en tabellen met veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur van brandwerend beschermde kolommen, liggers en trekstaven van gebouwconstructies. Toepasbaar bij constructief ontwerp en bestek en aanbesteding.
Sprinklers en staalconstructies
Rapport met eenvoudige methode voor het bepalen van de (gereduceerde) brandwerendheidseis voor de stalen (hoofd)draagconstructie van het gebouw, bij toepassing van een sprinklerinstallatie.

Computerprogramma's:  Omschrijving/toepassing:
MACS+ Computerprogramma van ArcelorMittal, Bouwen met Staal en CTICM voor het berekenen van de brandwerendheid van staalplaat-betonvloeren met stalen liggers.

Excel-tools:  Omschrijving/toepassing:
BRAWESTAMAT Excel-tool voor het berekenen van de benodigde laagdikte van brandwerende plaat, -spuitmortel of -coating op stalen kolommen en liggers (v.s. 3.1, mei 2021)

Kritieke temperatuur stalen kolommen

Excel-programma voor het berekenen van de kritieke temperatuur van stalen kolommen.

Bepaling kritieke staaltemperatuur bij normaalkracht en (dubbele) buiging (eenvoudig)
Excel-programma voor het (iteratief) berekenen van de kritieke staaltemperatuur bij druk en buiging, volgens NEN-EN 1993-1-2 + Nationale Bijlage. Eenvoudige versie.Bepaling kritieke staaltemperatuur bij normaal kracht en (dubbele) buiging (uitgebreid)
Uitgebreide versie van de tool Bepaling kritieke staaltemperatuur bij normaal kracht en (dubbele) buiging (eenvoudig). Deze uitgebreide versie biedt de mogelijkheid tot invoer van meer, specifieke gegevens over buiging om sterke- en zwakke as, waaronder eindmomenten, momentenlijn en veldmoment.


Kritieke temperatuur stalen liggers
Excel-programma voor het berekenen van de kritieke temperatuur van stalen liggers.

Laagdikte brandwerende verf H- en I-kolommen Excel-programma voor het bepalen van de benodigde laagdikte van een opschuimende coating op H- en I-kolommen.


Laagdikte brandwerende verf buiskolommen Excel-programma voor het bepalen van de benodigde laagdikte van een opschuimende coating op buiskolommen.


Laagdikte stootvaste beplating H- en I-kolommen Excel-programma voor het bepalen van de benodigde (plaat)dikte van een brandwerende beplating op H- en I-kolommen.


Bepaling brandwerendheid gevelkolommen Excel-programma voor het berekenen van de brandwerendheid van (stalen) kolommen in de gevelzone. De berekening gaat volgens NEN-EN 1991-1-2 en NEN-EN 1993-1-2.