Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Tools

Op deze pagina treft u een overzicht van digitale tools, onder meer voor de brandveiligheidstoetsing van staalconstructiedelen. De tools zijn op het internet gratis te downloaden of te bestellen.

Tool/programma  Omschrijving/toepassing
ACB+


AFCB


AFCC
Gratis rekentool (versie 2.02) van Arcelor Mittal voor het berekenen van de brandwerendheid van stalen raat- en cellenliggers.

Versie 3.08 van het rekentool van Arcelor Mittal voor het bepalen van de brandwerendheid van samengestelde stalen liggers, volgens ENV 1994-1-2 (Eurocode 4)

Versie 3.06 van het ArcelorMittal-programma voor het berekenen van de brandwerendheid van samengestelde stalen kolommen, volgens ENV 1994-1-2 (Eurocode 4)
Bepaling brandwerendheid gevelkolommen Met dit XLSX-sheet berekent u de brandwerendheid van (stalen) kolommen in de gevelzone. De berekening gaat volgens NEN-EN 1991-1-2 en NEN-EN 1993-1-2.
Bepaling kritieke staaltemperatuur bij normaalkracht en (dubbele) buiging (eenvoudig) Excel-tool van Bouwen met Staal voor het (iteratief) berekenen van de kritieke staaltemperatuur bij druk en buiging, volgens NEN-EN 1993-1-2 + Nationale Bijlage. Eenvoudige versie.
Bepaling kritieke staaltemperatuur bij normaal kracht en (dubbele) buiging (uitgebreid) Uitgebreide versie van de tool Bepaling kritieke staaltemperatuur bij normaal kracht en (dubbele) buiging (eenvoudig). Deze uitgebreide versie biedt de mogelijkheid tot invoer van meer, specifieke gegevens over buiging om sterke- en zwakke as, waaronder eindmomenten, momentenlijn en veldmoment.
Brando; nu DGMR Brandoverslag, Computerprogramma voor het berekenen van de weerstand van scheidingsconstructies (gevels en wanden) tegen brandoverslag en branddoorslag, volgens NEN 6068:2016+C1:2016.
Brandveilige hallenbouw - nieuwbouw Webtool (november 2016) van Bouwen met Staal voor het bepalen van de brandwerendheidseisen van de hoofddraagconstructie, gevels, eventuele brandwanden en voor het instandhouden van vluchtroutes van nieuw te bouwen hallen. De berekeningen gaan op basis van het Bouwbesluit 2012 en NEN 6060.
BRAWESTAMAT Excel-tool van Bouwen met Staal voor het berekenen van de benodigde laagdikte van brandwerende coating, verf of -spuitmortel op stalen kolommen en liggers.
Checklist kwaliteitsborging brandwerende coating Uitgave (februari 2017) van de Kennisgroep Brandwerende Coating (BBN e.a.) voor kwaliteitscontrole van toepassing van brandwerende coatings op staalconstructies.
Cannelurevulling staalplaat-betonvloeren
Gratis te downloaden Excel-programma van Bouwen met Staal (vs. 1, april 2023) voor het berekenen van het effect van ongevulde cannelures van de staalplaat op de staaltemperatuur van een stalen ligger die aan drie zijden (lijf en onderflens) brandwerend is beschermd.
Difisek-CaPaFi (Car Park Fire) Gratis te downloaden Excel-programma voor het berekenen van de opwarming van stalen constructiedelen van parkeergarages tijdens brand, volgens EN 1991-1-2 en ENV 1993-1-2. De nieuwe versie 2.1 (2010) is aangepast aan EN 1993-1-2.
DIFISEK-EN 1991-1-2 Annex A Excel-tool voor het berekenen van de temperatuurontwikkeling in een brandcompartiment en in beschermde en onbeschermde staalconstructiedelen, volgens EN 1991-1-2 A en EN 1993-1-2.
DIFISEK-TEFINAF Dit Excel-programma berekent de temperatuurontwikkeling in constructiedelen die direct onder het plafond zitten.
Elefir-EN Demonstratiesoftware van Argenco voor het berekenen voor de brandwerendheid van HEB 140 profielen, volgens EN 1993-1-2 en EN 1991-1-2.
Fracof Ontwerpsoftware van Arcelor Mittal om vlot te beoordelen of en zo ja welk deel van de liggers van een staalplaat-betonvloersysteem onbeschermd kunnen blijven.
GLigger 1.0 Windowsprogramma voor eenvoudige toetsing volgens de Eurocodes van de brandwerendheid van geïntegreerde stalen liggers (typen IFB, SFB en THQ).
Kostenmodel staalskeletbouw Excel-programma voor een snelle indicatie van de kosten van een stalen draagconstructie voor een hal of verdiepinggebouw, bij het definitief ontwerp.
Kritieke temperatuur stalen kolommen Gratis Excel-programma van Bouwen met Staal voor het berekenen van de kritieke temperatuur van stalen kolommen.
Kritieke temperatuur stalen liggers Gratis Excel-programma van Bouwen met Staal voor het berekenen van de kritieke temperatuur van stalen liggers.
Laagdikte brandwerende verf H- en I-kolommen Gratis Excel-tool van Bouwen met Staal voor het bepalen van de benodigde laagdikte van een opschuimende coating op H- en I-kolommen.
Laagdikte stootvaste beplating H- en I-kolommen Gratis Excel-tool van Bouwen met Staal voor het bepalen van de benodigde (plaat)dikte van een brandwerende beplating op H- en I-kolommen.
Laagdikte brandwerende verf buiskolommen Gratis Excel-tool van Bouwen met Staal voor het bepalen van de benodigde laagdikte van een opschuimende coating op buiskolommen.
LOCAFI – Ontwerp van kolommen blootgesteld aan lokale branden

Deze ontwerphandleiding geeft een methode voor het bepalen van de temperatuurontwikkeling van een stalen kolom bij blootstelling aan een lokale brand, volgens de Eurocodes 1 en 2.

MACS+ Computerprogramma van ArcelorMittal, Bouwen met Staal en CTICM voor het berekenen van de brandwerendheid van staalplaat-betonvloeren met stalen liggers.
Nomogrammen Infoblad van ECCS met grafische methode voor het berekenen van de brandwerendheid van staalconstructies in gebouwen, met of zonder brandwerende bescherming en volgens EN 1993-1-2:2005 (publicatie: 2007).
Onvolledige brandwerende bescherming Gratis Excel-programma voor het bepalen van het effect op de opwarming van een staalprofiel (kolom of ligger) bij brand als de brandwerende bescherming op het profiel plaatselijk ontbreekt of beschadigd is.
OZONE Rekenmodel van ArcelorMittal (t/m versie 2.2.6) voor het bepalen van de temperatuurontwikkeling bij natuurlijke brand en van de thermische respons van de staalconstructie, volgens EN 1991-1-2.
Pintegraal Windows-programma voor het berekenen van brandoverslag volgens NEN 6068:2016
Potfire Windows-programma voor het toetsen van de brandwerendheid van betongevulde buiskolommen (zowel gewapend als ongewapend beton) volgens NEN-EN 1994-1-2
Puien Webtool, ontwikkeld door Efectis Nederland en Bouwen met Staal, voor de keuze van producten voor brandwerende stalen puien.
SAFIR Computerprogramma, ontwikkeld door de Universiteit van Luik, voor brandberekeningen volgens de eindige-elementenmethode.
Sprinklers en staalconstructies Rapport met methode voor bepalen (gereduceerde) brandwerendheidseis voor stalen (hoofd)draagconstructies van gebouwen, bij toepassing van een sprinklerinstallatie.
Staalsupport Informatiesysteem (www.staalsupport.nl) van Bouwen met Staal met antwoorden op veelvoorkomende praktijkvragen, onder meer over staal en brandveiligheid.
Veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur Rapport van Bouwen met Staal (april 2015) met de minimale ontwerpwaarden voor de kritieke staaltemperatuur van brandwerende beschermde staalconstructiedelen.