Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Bepaling kritieke staaltemperatuur kolommen bij normaalkracht en (dubbele) buiging
(uitgebreid)

Met dit Excel-tool van Bouwen met Staal bepaalt u de kritieke staaltemperatuur bij druk en (dubbele) buiging volgens NEN-EN 1993-1-2 + artikel 4.2.3.5 van de Nationale Bijlage. De kritieke staaltemperatuur wordt (iteratief) berekend ná invoer van de belastingen (normaalkracht en de verschillende gegevens v.w.b. buiging om sterke- en zwakke as, waaronder eindmomenten, vorm momentenlijn en veldmoment), knik- en kiplengten, staalsoort en profiel. De tool is tevens geschikt voor kokerprofielen en voor hogere staalsoorten (hogesterktestaal).

Een eenvoudiger versie van deze tool vindt u hier. Hierbij wordt vast uitgegaan van een parabolisch momentenverloop (buiging in het vlak) zonder eindmomenten.