Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

BRAWESTAMAT

Excel-tool van Bouwen met Staal voor het berekenen van de benodigde laagdikte van brandwerende plaat, -spuitmortel of -coating op stalen kolommen en liggers.

De laagdikte wordt bepaald na invoer van de brandwerendheidseis, de kritieke staaltemperatuur, de profielfactor, het type brandwerende bescherming, de productnaam, het constructiedeel (kolom, ligger) en profieltype.

In de tool zijn de laagdiktegegevens opgenomen van brandwerende producten van DMS, Etex, Hempel, International Paint, PPG, Reppel, Rockwool, Saint Gobain Gyproc Nederland en Sika Nederland.

Alle opgenomen producten zijn door een geaccrediteerd instituut (notified body) beproefd en beoordeeld volgens EN 13381-8 (voor brandwerende coatings) of EN 13381-4 (brandwerende plaat en -spuitmortel).

Versie 3.1 (mei 2020).