Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur bij ontwerp en aanbesteding. Dit 26 pagina's tellend rapport van Bouwen met Staal, gepubliceerd in april 2015, biedt de veilige ontwerpwaarden (volgens de Eurocodes) voor de kritieke staaltemperatuur van kolommen, liggers en trekstaven in gebouwconstructies, met een brandwerende bescherming. Deze brandwerende bescherming kan zijn een brandwerende coating, -beplating of -bespuiting.

Met behulp van de minimale kritieke temperaturen in het rapport is de constructie op een doeltreffende en efficiënte manier te ontwerpen op brandwerendheid. Door de veilige waarden op te nemen in het bestek, zijn offertes van leveranciers van brandwerende materialen eenduidig op te stellen én te beoordelen.