Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilige hallen – nieuwbouw. Met de webtool Brandveilige hallen – nieuwbouw (november 2016) bepaalt u de eisen voor de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie, gevels, eventuele brandwanden en voor het instandhouden van vluchtroutes van nieuw te bouwen hallen. Tot het toepassingsgebied van de tool behoren éénlaagse gebouwen met een industrie-, bijeenkomst-, sport- of winkelfunctie.

De berekeningen gaan op basis van het Bouwbesluit 2012 en NEN 6060. De brandwerendheidseisen worden bepaald aan de hand van een reeks vragen, waarbij u een aantal specifieke gebouwparameters invult, zoals: de gebruiksoppervlakte, de hoogte van eventuele tussenvloeren (entresols), de vuurbelasting en het gekozen pakket aan maatregelen.