Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Tool brandwerende stalen puien. Dit tool van Efectis en Bouwen met Staal op deze website assisteert bij de oriëntatie en keuze van bouwproducten voor brandwerende stalen puiconstructies. De producten zijn te selecteren op onder meer testresultaat brandwerendheid (in minuten), brandwerendheidscriterium (E, I, W en combinaties daarvan), enkel- of dubbelzijdige brandwerendheid, testresultaat rookwerendheid (in minuten óf Sa of Sm) en enkel- of dubbelzijdige rookwerendheid. Elk zoekresultaat is een ruime samenvatting van het brandonderzoek – een ‘SVO+’ – naar het product of (in veel gevallen) de productencombinatie.

Alle opgenomen producten voldoen aan NEN 6069, de norm voor het bepalen en classificeren van de brandwerendheid van scheidingsconstructies. De producten zijn getest volgens de normen, die vanuit NEN 6069 en via de classificatienorm NEN-EN 13501-2 worden aangestuurd. Voor de brandwerendheid van gevels en binnenpuien/-wanden zijn dat onder meer NEN-EN 1364-1 en NEN-EN 1634-1. De tests en aanvullende beoordelingen (volgens NEN 6069) zijn uitsluitend uitgevoerd door erkende laboratoria ('notified bodies'), zoals Efectis Nederland, CTICM (Frankrijk) en IFT (Duitsland).