Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

GLigger 1.10 Dit Windowsprogramma berekent de draagkracht van geïntegreerde stalen liggers bij brand. GLigger is geschikt voor symmetrische liggers van de gangbare typen IFB, SFB en THQ, in de doorsnedeklassen 1, 2 en 3. De ligger kan vrij opgelegd zijn (op twee steunpunten) of doorgaand uitgevoerd (over drie of vier ondersteuningen). Het programma toetst de ligger op meerdere, karakteristieke punten van de doorsnede. Uit de berekening volgt of de ligger voldoet aan de vereiste 30, 60, 90 of 120 minuten brandwerendheid of dat (aanvullende) brandwerende bescherming noodzakelijk is.