Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Fire Safety Engineering (FSE)

Fire Safety Engineering (FSE) bestrijkt een breed veld aan technieken om brandveiligheidsaspecten te beschrijven. Het BrandInformatieSysteem concentreert zich op FSE van constructies. Het gedrag van constructies bij brand wijkt namelijk soms fors af van het gedrag, vastgesteld op basis van proeven of eenvoudige berekeningen.


Bruggebouwen West en Oost (Den Haag).
FSE praktijkvoorbeeld – lees meer

Soms is het werkelijke gedrag (veel) gunstiger, soms ook (veel) ongunstiger. Vooral het ongunstiger gedrag vraagt om een herbezinning op het huidige systeem van beoordelen en classificeren van constructies. Hierbij worden de constructiecomponenten (bijvoorbeeld kolom, ligger, vloerplaat) afzonderlijk beoordeeld onder de 'laboratorium'-omstandigheden van een standaardbrand.


Een voorbeeld van het verschil tussen de componentenbenadering bij de standaardbrand en de systeembenadering bij de natuurlijke brand. Een afzonderlijke ligger bezwijkt na 25 minuten, bij een temperatuur van 800 °C. Een ligger in een staalskelet met vloeren is na 120 minuten, bij 1050 °C, nog niet bezweken.

Bij deze heroverwegingen kan FSE een prima rol vervullen. Het nieuwe stelsel Europese normen voor het berekenen van constructies, de Eurocodes, biedt rekentechnieken om FSE effectief in de praktijk in te zetten.

Dit onderdeel van het BrandInformatieSysteem biedt u houvast bij het toepassen van FSE in de praktijk. In één of meerdere stappen komt u bij een handig stappenplan voor het berekenen van het temperatuurverloop en de equivalente brandduur bij een natuurlijke brand, volgens

de Nationale Bijlage bij NEN-EN 1991-1-2. Hierbij wordt onder meer het rekenprogramma Ozone ingezet. Het plan wordt verduidelijkt met een toepassingsvoorbeeld.

Uiteraard kunt u geheel naar eigen inzichten door het onderdeel heenwandelen. In het structuurschema hieronder zijn de routes uitgestippeld, die u kunt volgen om gefaseerd het stappenplan te bereiken. Daarbij kunt u onderweg informatieve zijpaden inslaan, zoals de FSE-methode met het natuurlijk brandconcept en de vastlegging van FSE met natuurlijke branden in de Eurocodes en in de Nederlandse Nationale Bijlage. Daarnaast vind u op elke pagina, in het kader 'Warm aanbevolen', de verwijzingen naar logische vervolgpagina's.