Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Europees onderzoek

Europees onderzoek in de afgelopen decennia heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de FSE-methoden in de Eurocodes.

Vermeldenswaardig is vooral het EGKS-project 'Competitive Steel Buildings through Natural Fire Safety Concept'. In de eerste fase van dit project (NFSC-1) van 1994 tot 1998 zijn theorieën en modellen ontwikkeld. 14 Instituten uit 10 verschillende landen namen deel. In NFSC-2 (1997–2000) zijn modellen gevalideerd en de gebruikersvriendelijkheid ervan verbeterd. In NFSC-3 (1999–2001) zijn de verkregen inzichten toegankelijk gemaakt. Zo is een praktijkversie van het eindrapport in verschillende Europese talen, waaronder de Nederlandse, uitgebracht.

Parallel aan het NFSC-project is onderzoek gedaan naar het beoordelen van het gedrag van stalen parkeergarages en hallen onder natuurlijke brandomstamdigheden (1993-1996). Een demonstratieproject (1998–2002) illustreert de toepasbaarheid van de onderzoekresultaten.

Zonemodellen

In het kader van het EGKS-onderzoek zijn praktische modellen ontwikkeld voor het beschrijven van het temperatuurverloop tijdens natuurlijke branden. Hierbij geldt een onderscheid tussen:

  • één-zone modellen, voor brandruimten van beperkte omvang (zogeheten 'cellengebouwen', zoals kantoren en scholen);
  • meer-zone modellen, voor grotere brandruimten (bijvoorbeeld hallen en parkeergarages).

Aan de validatie van de modellen is grote aandacht besteed. De rekenresultaten zijn vergeleken met de uitkomsten van proeven en met de uitkomsten van meer geavanceerde modellen (CFD- of veldmodellen). In het kader van het demonstratieproject zijn bovendien realistische proeven van parkeergarages en hallen op ware grootte uitgevoerd.

De thermische modelvorming komt uitgebreid aan bod tijdens de PAO-cursus Eurocode 0+1: Grondslagen en belastingen en in het FSE-educatiepakket van DIFISEK.