Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Secure with Steel


Secure with Steel is het Europese netwerk waarmee ArcelorMittal Europe ingenieursbureaus, brandveiligheidadviesbureaus en andere bedrijven en organisaties die zich (willen) toeleggen in Fire Safety Engineering van constructies verenigt.
Doel van het netwerk om via het uitwisselen van kennis tussen de leden de deskundigheid van deze leden op het gebied van Structural Fire Safety Engineering (SFSE) te vergroten en verdiepen. Het achterliggende doel is een frequentere, meer grootschalige inzet in de projectpraktijk van de nog relatief jonge methodiek in het brandveilig ontwerpen en dimensioneren van (staal)constructies van gebouwen.

Het netwerk telt op dit moment zo’n 25 actieve leden in verschillende Europese landen.
De kennistransitie tussen de leden wordt onder meer gestimuleerd via de Secure with Steel-jaarbijeenkomst. Tijdens deze meeting worden SFSE-cases en -projecten van leden geanalyseerd. Daarnaast organiseert ArcelorMittal Europe, als initiator van het netwerk, trainingen in het gebruik van ontwerp- en rekensoftware, zoals meerdaagse workshops met het rekenprogramma SAFIR. Daarnaast levert ArcelorMittal technisch advies en nieuws over bijvoorbeeld onderzoek, gewijzigde regelgeving, software-updates en brandproeven.