Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Tools

MACS+. Met dit gratis computerprogramma kan de ontwerper/adviseur snel en eenvoudig bepalen wat de eigen brandwerendheid is van een staalplaat-betonvloer met stalen liggers. Daarna wordt bepaald waar aanvullende brandwerendheidsvoorzieningen nodig zijn. De tool berekent de brandwerendheid van de vloer op grond van het gedrag van de géhele vloerconstructie tijdens een brand. Hierbij wordt rekening gehouden met membraanwerking bij brand. De methode is geschikt voor staalplaat-betonvloeren met standaard stalen liggers (bijvoorbeeld van I- en H-profielen), al of niet met sparingen in de lijven (zoals cellen- en honingraatliggers).

  • De software en bijbehorende ontwerphandleiding, rekenvoorbeelden, achtergronddocument en andere informatieve publicaties ter ondersteuning van het gebruik van de tool zijn hier gratis te downloaden.

LOCAFI – Ontwerp van kolommen blootgesteld aan lokale branden Deze ontwerphandleiding geeft een methode voor het bepalen van de temperatuurontwikkeling van een stalen kolom bij blootstelling aan een lokale brand, volgens de Eurocodes 1 en 2. Bij het ontwerpmodel gaat een beschrijving van de tools voor het modelleren van lokale branden (waaronder OZone) en ontwerpvoorbeelden. Daarnaast belicht de publicatie hoe de brandwerendheid van de kolom is vast te stellen conform Eurocode 3.

  • Gratis downloaden Daarbij vindt u eveneens (gratis) het rapport ‘LOCAFI+ Jurdische Context' met toelichtingen op de inzet van FSE in het gebouwontwerp en de procedure voor FSE-toepassing in Nederland.

OZONE. Rekenmodel van ArcelorMittal voor het bepalen van de temperatuurontwikkeling bij een 'werkelijke' brand (natuurlijke brand), volgens EN 1991-1-2. Het bijbehorende temperatuurverloop in onderdelen van de staalconstructie wordt berekend volgens EN 1993-1-2. De nieuwste versie 3.0.4 is gratis op te halen uit het Download Center op http://www.arcelormittal.com/sections.

Equivalente brandduur – XLS. Excel-sheet van Bouwen met Staal voor het berekenen van de equivalente brandduur bij een natuurlijke brand, volgens de Nationale Bijlage bij NEN-EN 1991-1-2.

Scilab FSE Reken- en toetsingsoftware, gratis verkrijgbaar in het Downloadcenter van www.scilab.org.

Difisek-CaPaFi (Car Park Fire) Gratis te downloaden Excel-programma voor het berekenen van de opwarming van stalen constructiedelen van parkeergarages tijdens brand. Het Difisek-tool registreert het temperatuurverloop in zowel open als grotere gesloten garages. De temperatuurontwikkeling in het staal is te berekenen bij één tot vijf brandhaarden. De rekenmethode is gebaseerd op de EN 1991-1-2 en ENV 1993-1-2 en de ECSC-projecten "Large Compartment" & "Closed Car Parks".

CaPaFi – versie 2.1. Nieuwe versie (2010) van het CaPaFi-programma, aangepast aan de EN 1993-1-2 voor het berekenen van staaltemperaturen.

DIFISEK-EN 1991-1-2 Annex A. Excel-tool voor het berekenen van de temperatuurontwikkeling in een brandcompartiment en in beschermde en onbeschermde staalconstructiedelen. Gebaseerd op EN 1991-1-2 Annex A en EN 1993-1-2. De methode geldt voor brandcompartimenten met maximaal 500 m2 vloeroppervlak, een maximale hoogte van 4 m en een geheel gesloten dak. Het programma is gratis te downloaden bij Difisek.

DIFISEK-TEFINAF. Dit Excel-programma berekent de temperatuurontwikkeling in die delen van de constructie die direct onder het plafond zitten. Daarbij wordt tevens de radiale afstand tot de brandhaard bepaald. Het rekeninstrument, een Difisek-publicatie, vloeit voort uit het rapport EUR 18868 'Development of design rules for steel structures submitted to natural fires in large compartiments'.