Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Tools

OZONE. Rekenmodel van ArcelorMittal voor het bepalen van de temperatuurontwikkeling bij een 'werkelijke' brand (natuurlijke brand), volgens EN 1991-1-2. Het bijbehorende temperatuurverloop in onderdelen van de staalconstructie wordt berekend volgens EN 1993-1-2. De nieuwste versie 2.2.6 is gratis op te halen uit het Download Center op http://www.arcelormittal.com/sections.

Equivalente brandduur – XLS. Excel-sheet van Bouwen met Staal voor het berekenen van de equivalente brandduur bij een natuurlijke brand, volgens de Nationale Bijlage bij NEN-EN 1991-1-2.

Scilab FSE Reken- en toetsingsoftware, gratis verkrijgbaar in het Downloadcenter van www.scilab.org.

Difisek-CaPaFi (Car Park Fire) Gratis te downloaden Excel-programma voor het berekenen van de opwarming van stalen constructiedelen van parkeergarages tijdens brand. Het Difisek-tool registreert het temperatuurverloop in zowel open als grotere gesloten garages. De temperatuurontwikkeling in het staal is te berekenen bij één tot vijf brandhaarden. De rekenmethode is gebaseerd op de EN 1991-1-2 en ENV 1993-1-2 en de ECSC-projecten "Large Compartment" & "Closed Car Parks".

CaPaFi – versie 2.1. Nieuwe versie (2010) van het CaPaFi-programma, aangepast aan de EN 1993-1-2 voor het berekenen van staaltemperaturen.

DIFISEK-EN 1991-1-2 Annex A. Excel-tool voor het berekenen van de temperatuurontwikkeling in een brandcompartiment en in beschermde en onbeschermde staalconstructiedelen. Gebaseerd op EN 1991-1-2 Annex A en EN 1993-1-2. De methode geldt voor brandcompartimenten met maximaal 500 m2 vloeroppervlak, een maximale hoogte van 4 m en een geheel gesloten dak. Het programma is gratis te downloaden bij Difisek.

DIFISEK-TEFINAF. Dit Excel-programma berekent de temperatuurontwikkeling in die delen van de constructie die direct onder het plafond zitten. Daarbij wordt tevens de radiale afstand tot de brandhaard bepaald. Het rekeninstrument, een Difisek-publicatie, vloeit voort uit het rapport EUR 18868 'Development of design rules for steel structures submitted to natural fires in large compartiments'.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2018      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey