Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Parkeergarages


Spoorparkeergarage Medimall, Rotterdam


Met behulp van de richtlijn Brandveiligheid stalen parkeergarages en CFD-berekeningen is aangetoond dat deze parkeergarage één natuurlijk geventileerd brandcompartiment is. Vanwege de hoogte (13 m) geldt volgens Bouwbesluit 2003 een eis van 90 brandwerendheid voor de hoofddraagconstructie. Deze eis is verlaagd naar 60 minuten, dankzij de geringe permanente vuurbelasting (van het gebouw zónder auto's). Brandweer Rotterdam stemde in met de gereduceerde eis, nadat een veilige inzet van de brandweer was aangetoond met extra berekeningen onder verschillende weersomstandigheden.

Voor 60 minuten brandwerendheid zouden de stalen kolommen moeten worden gevuld met gewapend beton en de liggers brandwerend bekleed (de kanaalplaatvloeren zijn zelf al 60 minuten brandwerendheid). De toepassing van FSE volgens het natuurlijk-brandconcept en aan de hand van de richtlijn heeft geresulteerd in aanzienlijke besparingen op brandwerende maatregelen. Slechts de middenkolommen en enkele kolommen in de gevel zijn met beton gevuld. De overige staalconstructiedelen (kolommen, liggers en verbanden) blijven 'functioneel naakt'.

  • Brandveiligheidsdvies: Adviesbureau Hamerlinck (Roosendaal) en Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs (Rotterdam).
  • Projectbeschrijving

Parkeergarage Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem

Voor het bepalen van de brandwerendheid van het vrijwel geheel open staalskelet is een brand gesimuleerd, waarbij drie auto’s zijn betrokken. Na 30 minuten bedroeg het brandvermogen slechts 12 MW. Daarna nam het brandvermogen nog nauwelijks toe, omdat de brand tot de drie auto’s beperkt bleef. Bovendien wordt de hitte via de open gevels op een natuurlijke manier afgevoerd (convectie), waardoor de thermische belasting van de constructie door brand laag uitvalt. De temperatuur van het staal zal minder snel stijgen, dan volgens de standaard-brandkromme. Op grond van dit realistische scenario heeft de gemeente de brandwerendheidseis gesteld op 30 minuten (in plaats van 60 minuten). Bij deze eis is de staalconstructie onbehandeld gebleven.