Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

LOCAFI – Ontwerp van kolommen blootgesteld aan lokale branden Deze ontwerphandleiding geeft een methode voor het bepalen van de temperatuurontwikkeling van een stalen kolom bij blootstelling aan een lokale brand, volgens de Eurocodes 1 en 2. Bij het ontwerpmodel gaat een beschrijving van de tools voor het modelleren van lokale branden (waaronder OZone) en ontwerpvoorbeelden. Daarnaast wordt de methode voor het vaststellen van de brandwerendheid van de kolom conform Eurocode 3 belicht.

De publicatie is een van de resultaten van het project LOCAFI+ van het Research Fund for Coal and Steel (RFCS) van de Europese Gemeenschap. Aan dit project is meegewerkt door verschillende technische universiteiten en kennisinstituten in EG-landen, waaronder de universiteiten van Luik en Ulster, Steel Construction Institute (Verenigd Koninkrijk), Bauforumstahl (Duitsland) en Bouwen met Staal (Nederland).

LOCAFI+ – Juridische Context Ook dit rapport komt voort uit het LOCAFI+-project van het Research Fund for Coal and Steel (RFCS) van de Europese Gemeenschap. Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal) biedt hierin toelichting op Fire Safety Engineering (FSE) aan de hand van het natuurlijk brandmodel en beschouwing van het algehele gedrag van de constructie bij brand (systeembenadering). Ook belicht hij de procedure voor toepassing van FSE in Nederland aan de hand van de Eurocodes en Nederlandse Nationale Bijlagen.

Richtlijn Brandveiligheid stalen parkeergarages biedt ontwerpers en adviseurs praktische ondersteuning bij de analyse van brand(risico's) in natuurlijk geventileerde parkeergarages en het gedrag van de stalen draagconstructie bij brand. De richtlijn is gebaseerd op toepassing van FSE met natuurlijke brand. Het vormt een nadere uitwerking van de Eurocode NEN-EN 1991-1-2 met Nationale Bijlage.

Handreiking Peer Review voor het Fire Safety Engineering ontwerp proces ondersteunt bij het beoordelen van de conceptuele en technische kwaliteit van een FSE-ontwerp.

  • IFE Nederland, december 2011, download.

Fysisch brandmodel - Achtergronden: Normalisatie fysisch brandmodel Basismodel is het verslag van onderzoek door Adviesburo Nieman, in opdracht van NEN Bouw.

  • Adviesburo Nieman, Zwolle, 2007, download

Science and Technology Developments in Structural Fire Engineering kopt het artikel in het Engelse vakblad Structural Engineering International, editie 2/2009 over de laatste ontwikkelingen in het beoordelen van de brandwerendheid van constructies. Prof. Colin Bailey (Universiteit van Manchester) zet de minpunten van de gangbare standaard-brandmethode op een rij en belicht de perspectieven van Fire Safety Engineering met het natuurlijk-brandconcept.

FSE: Doelgericht en meetbaar doet verslag van een internationale verkenning naar de condities voor een
succesvolle toepassing van Fire Safety Engineering in beleid en praktijk. Naast het rapport is ook de uitslag van de gehouden onderzoeksenquete als download beschikbaar.

Fire Safe Design. A new approach to multi-storey steel framed buildings biedt de (constructief) ontwerper – naast de standaard-brandkromme – een methode voor het bepalen van de brandwerendheid bij een werkelijke brand (natuurlijk brandconcept). De methode en ontwerpaanbevelingen volgen goeddeels uit de brandproeven in Cardington in 1995 en 1996, waarbij het gedrag van een achtlaags staalskelet tijdens brand is getest.

Model Code on Fire Engineering bundelt de relevante actuele kennis voor het ontwerpen en dimensioneren op brand. De publicatie bevat de modificaties en aanvullingen op de eerste generatie Eurocodes Brand uit de vroege jaren '90 ten behoeve van de huidige Europese brandnormen. Tot de nieuwe mogelijkheden behoren de rekenregels voor excentrisch belast stalen kolommen en lichte vloersystemen.

Natuurlijk brandconcept is de Nederlandstalige samenvatting van het NFSC-rapport over het natural fire safety concept (NFSC). Bij dit concept wordt de brandveiligheid van staalconstructies bepaald op grond van de karakteristieken van een werkelijke brand in een brandcompartiment.