Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Parkeergarages
Wanden

Wanden

Een nieuwe parkeergarage moet volgens het Bouwbesluit worden opgedeeld in brandcompartimenten van maximaal 1000 m2. Hierbij geldt tussen de brandwerende scheidingswanden en -vloeren een WDBDO-eis van 30 minuten als het parkeerdek ≤ 5 m boven meetniveau ligt en 60 minuten als het parkeerdek > 5 m ligt.

Vaak worden veel grotere, ongecompartimenteerde oppervlakten gebouwd met een beroep op gelijkwaaardigheid. Soms wordt gebruik gemaakt van sprinklers, maar veel vaker van natuurlijke en/of rookventilatie (bijv. stuwdrukventilatoren). Hierbij wordt aangetoond dat de brandweer veilig repressief kan optreden en een brand van maximaal 3 auto’s na 20 minuten kan beheersen. Om dit aan te tonen wordt doorgaans gebruik gemaakt van CFD-berekeningen (Computational Fluid Dynamics). De uitgangspunten voor dergelijke analyses zijn vastgelegd in NEN 6098

Foto's: parkeergarage Radboudziekenhuis, Nijmegen (DJGA architecten en ingenieurs, Nieman Raadgevende Ingenieurs). De gevels van deze 8-laagse garage zijn dermate open dat volledige natuurlijke ventilatie plaatsvindt. Voorzieningen zoals stuwkrachtventilatoren, een brandmeldinstallatie en brandwerende bescherming van de stalen draagconstructie konden achterwege blijven.