Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Wanden

Een nieuwe parkeergarage moet volgens het Bouwbesluit worden opgedeeld in brandcompartimenten van maximaal 1000 m2. Hierbij geldt tussen de brandwerende scheidingswanden en -vloeren een WDBDO-eis van 30 minuten als het parkeerdek ≤ 5 m boven meetniveau ligt en 60 minuten als het parkeerdek > 5 m ligt.

Vaak worden veel grotere, ongecompartimenteerde oppervlakten gebouwd met een beroep op gelijkwaaardigheid. Soms wordt gebruik gemaakt van sprinklers, maar veel vaker van natuurlijke en/of rookventilatie (bijv. stuwdrukventilatoren). Hierbij wordt aangetoond dat de brandweer veilig repressief kan optreden en een brand van maximaal 3 auto’s na 20 minuten kan beheersen. Om dit aan te tonen wordt doorgaans gebruik gemaakt van CFD-berekeningen (Computational Fluid Dynamics). De uitgangspunten voor dergelijke analyses zijn vastgelegd in NEN 6098

Foto's: parkeergarage Radboudziekenhuis, Nijmegen (DJGA architecten en ingenieurs, Nieman Raadgevende Ingenieurs). De gevels van deze 8-laagse garage zijn dermate open dat volledige natuurlijke ventilatie plaatsvindt. Voorzieningen zoals stuwkrachtventilatoren, een brandmeldinstallatie en brandwerende bescherming van de stalen draagconstructie konden achterwege blijven.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey