Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Toepassing FSE met het programma Ozone in de praktijk


Invoerscherm Ozone.

Het computerprogramma Ozone berekent natuurlijke branden volgens EN 1991-1-2 [2]. Na de berekening volgt de thermische respons van een staalconstructie onder invloed van een natuurlijke brand óf  wanneer de gebruiker hiervoor kiest – onder invloed van een standaardbrand. Met de berekende staaltemperatuur is de brandwerendheid (mechanische respons) volgens EN 1993-1-2 te bepalen.

Ozone is in Nederland onvoorwaardelijk te gebruiken voor mechanische berekeningen, omdat de Nederlandse Nationale Bijlage op dit item niet afwijkt van de EN 1993-1-2.

De beide documenten verschillen wél op het gebied van de thermische berekening van een natuurlijke brand. Voor zo'n thermische berekening is Ozone dan ook niet direct te gebruiken en dienen enkele berekeningsstappen te worden doorlopen. Hierdoor wordt het programma iets minder gebruiksvriendelijk, maar het blijft praktisch toepasbaar.

Op termijn wordt wellicht een nieuwe versie uitgebracht, met mogelijkheden om de aanpassingen volgens de Nationale Bijlagen van de diverse landen in de berekeningen mee te nemen.

Voor het werken met de Nationale Bijlage bij EN 1991-1-2 en Ozone is een praktisch stappenplan ontwikkeld. Het gebruik van het stappenplan wordt geïllustreerd met een voorbeeld. Ozone is hier gratis te downloaden.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey