Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

FSE met natuurlijke branden in de Eurocodes

In 2008 zijn de Eurocodes geïntroduceerd in Nederland. Sinds de daaropvolgende wijziging van het Bouwbesluit, zijn de Eurocodes toe te passen als stelsel in plaats van het Nederlandse NEN-stelsel van TGB's (Technische Grondslagen voor Bouwconstructies).
Naar verwachting komen de TGB's in 2010 te vervallen en gelden dan de Eurocodes als enige, wettelijke bepalingsmethode voor constructies.

Een groot aantal delen van de Eurocodes handelt over belastingen en constructiematerialen als beton, staal, staal-beton en hout. Van elk deel bestaat een Nederlandse vertaling en een Nationale Bijlage (NB). Hierin liggen zaken vast die specifiek zijn voor Nederland. De delen met volgnummer '1-2' gaan over brand.
EN 1991-1-2 beschrijft de thermische en mechanische belastingen, waarmee bij brand rekening moet worden gehouden. De huidige NEN 6702 bevat onderdelen die vergelijkbaar zijn met EN 1991-1-2, zoals de standaardbrand. Maar de Eurocode biedt meer mogelijkheden, bijvoorbeeld met natuurlijke branden.

Brandwerendheidseisen in het Bouwbesluit komen niet in de Eurocodes. Immers, het veiligheidsniveau is een zaak van de individuele staten. De EN's geven de bepalingsmethoden. Hierbij zorgen de Nationale Bijlage (NB) voor afstemming op het lokale veiligheidsniveau.

Warm aanbevolen