Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Bepaling benodigde laagdikte brandwerende verf (opschuimende coating) op H- en I-kolommen. Met dit gratis spreadsheet kunt u zelf een profiel kiezen uit de reeks HE- (A, B en M) en IPE-profielen óf een buisprofiel waarvan u de wanddikte invoert. Het programma berekent de profielfactor bij vierzijdige verhitting van de kolom. U kunt hierop ingrijpen en zelf een profielfactor invoeren. Verder moet u de kritieke staaltemperatuur invoeren (deze temperatuur kunt u bepalen met behulp van de spreadsheets 4a1, 4a1a of 4a1b op deze website). Het eindresultaat van de berekening is de (droge) laagdikte van de opschuimende coating, benodigd voor 60 minuten brandwerendheid. De spreadsheet is beschikbaar voor zowel Windows als Apple.