Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

MACS+. Met dit gratis computerprogramma kan de ontwerper/adviseur snel en eenvoudig bepalen wat de eigen brandwerendheid is van een staalplaat-betonvloer met stalen liggers. Daarna wordt bepaald waar aanvullende brandwerendheidsvoorzieningen nodig zijn om, op een kostenefficiënte manier, het vereiste brandveiligheidsniveau te bereiken.

De tool berekent de brandwerendheid van de vloer op grond van het gedrag van de géhele vloerconstructie tijdens een brand. Daarbij wordt rekening gehouden met membraanwerking bij brand. De methode is geschikt voor staalplaat-betonvloeren met standaard stalen liggers (bijvoorbeeld van I- en H-profielen), al of niet met sparingen in de lijven (zoals cellen- en honingraatliggers).