Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Checklist kwaliteitsborging brandwerende coating op staalconstructies

Publicatie van de Kennisgroep Brandwerende Coating voor het beoordelen van de kwaliteit van de toepassing van brandwerende coating op staalconstructies. De checklist biedt aandachtspunten voor de kwaliteitscontrole in alle toepassingsfasen: ontwerp/engineering, applicatie, oplevering, ingebruikname, inspectie en onderhoud, en eigendom en beheer. Deze fasen en de verantwoordelijkheden en taken van de verschillende betrokken disciplines zijn overzichtelijk samengevat in een stroomschema.