Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

GLigger 1.10 Dit Windowsprogramma berekent de draagkracht van geïntegreerde stalen liggers bij brand. GLigger is geschikt voor symmetrische liggers van de gangbare typen IFB, SFB en THQ, in de doorsnedeklassen 1, 2 en 3. De ligger kan vrij opgelegd zijn (op twee steunpunten) of doorgaand uitgevoerd (over drie of vier ondersteuningen). Het programma toetst de ligger op meerdere, karakteristieke punten van de doorsnede. Uit de berekening volgt of de ligger voldoet aan de vereiste 30, 60, 90 of 120 minuten brandwerendheid of dat (aanvullende) brandwerende bescherming noodzakelijk is.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey