Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Gebundelde veiligheidskennis

Bent u betrokken bij de (brand)veiligheid van de gebouwde omgeving? Dan hoort u de vakboeken ‘Brand’ en ‘Leren van Instortingen’ in huis (of op kantoor) te hebben. De twee zijn gezamenlijk goed voor 328 pagina’s praktische informatie voor het voorkomen van brand of andere calamiteiten. Om u tot de aankoop te prikkelen, biedt Bouwen met Staal de twee uitgaven nu aan in één pakket tegen een aantrekkelijke bundelkorting.

Wilt u nu al bestellen? Dat kan hier.

Ter voorinformatie:

‘Brand. Brandveiligheid en berekening van de brandwerendheid van staalconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 3’ is – de boektitel suggereert ’t al – een ‘must have’ voor constructeurs, brandveiligheidsadviseurs en verwante professionals die het ontwerpen en dimensioneren van constructies op brand tot hun domein rekenen. Maar ook architecten, aannemers, functionarissen van brandweer en bouwtoezicht en het (brandweer)onderwijs vinden heel wat ‘need to know’ informatie in de 148 pagina’s tellende publicatie.

Dat begint al bij hoofdstuk 1 met de praktijkgerichte uiteenzetting van begrippen als ‘(hoofd)draagconstructie bij brand’ en ‘gelijkwaardigheid’, de brandwerendheidseisen volgens het Bouwbesluit en de verschillende concepten en oplossingen voor een brandveilig stalen gebouw.

Hoofdstuk 2 beschrijft de modellen voor het berekenen van de brandwerendheid van staalconstructies, volgens de standaard-brandkromme en per constructieonderdeel (componentenbenadering). Het bepalen van de brandwerendheid van de constructie als geheel, als samenstel van interacterende onderdelen (systeembenadering) krijgt ruim baan in hoofdstuk 3. Het behandelt de theorie en praktijk van Fire Safety Engineering (FSE) volgens de standaard-brand en met natuurlijke brandconcepten.

Het boek sluit af met ontwerptabellen waaruit bijvoorbeeld de doorsnedeklasse, de profielfactor en de kritieke temperatuur van gangbare staalprofielen in de verschillende staalsoorten zijn af te lezen.

Het boek Leren van Instortingen is een opbouwend boek. Aan de hand van 26 historische en hedendaagse instortingen of bijna-instortingen van gebouwen en bruggen uit binnen- en buitenland beschrijft Leren van Instortingen de toedrachten, omstandigheden, oorzaken en de maatregelen die zijn getroffen om de schade te herstellen en herhaling van dergelijke calamiteiten in de toekomst te voorkomen.

In de 180 pagina’s dikke uitgave komen alle ‘typen’ instortingen over het voetlicht: het volledig bezwijken van de (hoofd)draagconstructie, van vloeren, gevels of daken, maar ook gedeeltelijke instortingen of ernstige gebreken van een constructie zoals scheefstand of uitzonderlijk hinderlijke trillingen. Naast instortingen in de gebruiksfase worden ook incidenten direct na oplevering of tijdens de bouw belicht.

Bij elk praktijkvoorbeeld wordt eerst de opzet van de betrokken constructie uit de doeken gedaan, vervolgens een gedetailleerde analyse gegeven van de oorzaken en maatregelen, om te besluiten met preventieve adviezen voor onderzoek, ontwerp, uitvoering en onderhoud van overeenkomstige gebouwen of bruggen.

‘Brand’ en ‘Leren van Instortingen’ zijn, als pakket, verkrijgbaar tegen een aantrekkelijke korting:

  • voor leden Bouwen met Staal: normale prijs: € 86,75; nu met 38% korting: € 54,00
  • voor niet-leden Bouwen met Staal: normale prijs: € 95,00; nu met 38% korting: € 59,00
  • Klik hier voor online bestellen.