Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

BRAWESTAMAT

Bouwen met Staal introduceert versie 3.0. van BRAWESTAMAT, de gratis Excel-tool voor het berekenen van de laagdikte van een brandwerende bescherming op (onderdelen van) een stalen draag- of scheidingsconstructie.

BRAWESTAMAT berekent de benodigde dikte van een brandwerende coating, -plaat of -mortel na invoer van de brandwerendheidseis (30, 60, 90 of 120 minuten), het type staalprofiel (H-, I-, koker of buis), de kritieke staaltemperatuur, de profielfactor, het gewenste beschermingstype (coating, plaat of mortel) en het te beschermen onderdeel (kolom of ligger).

Ook kunt u direct een specifiek product kiezen (op productnaam). In eerdere edities van de tool waren al opgenomen: brandwerende coatings van DMS (Dutch Marine Systems), Etex (voorheen: Promat), Hempel en Sika Nederland, brandwerende platen van Etex en brandwerende spuitpleisters van Reppel en Etex. In de nieuwe versie van de tool is deze collectie aangevuld met de brandwerende coatings van International Paint en PPG en brandwerende platen van Saint Gobain Gyproc.

De tool berekent de laagdikte van een product met behulp van de getoetste laagdiktegegevens bij dat product, zoals die door de leverancier zijn aangereikt. Alle opgenomen producten zijn door een geaccrediteerd instituut (zoals Efectis Nederland of Warrington Certification) getoetst aan EN 13381-4 (voor brandwerende plaat en mortel) en EN 13381-8 (voor brandwerende verf).

BRAWESTAMAT is in 2016 gelanceerd en (nog steeds) bedoeld als praktisch hulpmiddel bij het brandveilig ontwerpen van gebouwen. De tool helpt de ontwerper of brandadviseur bij het verkennen van de mogelijkheden in het brandwerend beschermen van de staalconstructie en biedt verschillende opties om varianten of alternatieven te vinden voor een bepaalde oplossing. Zo is het mogelijk om te kiezen voor een ander type profiel, een zwaardere uitvoering van het verkozen profiel of een grotere wanddikte van buis of koker.

De XLS-tool BRAWESTAMAT is familie van de webtools Brandwerende verf en Brandwerende platen-/mortel. In de databases van deze twee online-tools zijn (onder meer) alle producten opgenomen die ook in BRAWESTAMAT zitten. Met de webtools kan de architect, constructeur of brandveiligheidspecialist zich eerst eens oriënteren op de verschillende producten en daarna het product selecteren dat voor de beoogde toepassing geschikt is. Maar de webtools kunnen geen laagdikten berekenen. Daarvoor kunt u een beroep doen op BRAWESTAMAT.

  • U kunt de tool (versie 3.0) hier gratis downloaden.
  • Bent u leverancier van brandwerende coatings, -plaat of -mortel en wilt u uw product(en) ook laten opnemen in BRAWESTAMAT? Stuur een mailtje naar Ralph Hamerlinck van Bouwen met Staal, ralph@bouwenmetstaal.nl. De (eenmalige) kosten van verwerking en publicatie bedragen per product € 300 (exclusief btw).
  • Foto: Bedrijfsgebouw Lan Handling Technologies, Berkel-Enschot (cepezed | © Lucas van der Wee).