Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Normen voor grote compartimenten nu ook geschikt voor veestallen

De twee normen voor het bepalen van de brandveiligheid van grote compartimenten – NEN 6060 en NEN 6079 – zijn toegerust met bijlagen voor (grote) veestallen.

Met NEN 6060 is vast te stellen of een groot compartiment voldoet aan de functionele eisen in het Bouwbesluit 2012 voor het voorkomen van branduitbreiding. Dat gebeurt op grond van de berekende vuurlast en inzet van een maatregelpakket, zoals een sprinklerinstallatie of een rook- en warmteafvoersysteem. Bij deze norm uit 2015 gaat nu een bijlage J met een methode voor de brandveiligheid van grote brandcompartimenten van een veestal ofwel: ‘een lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren’.

De nieuwe bijlage is uitsluitend van toepassing op nieuwbouw en maakt, net als NEN 6060, gebruik van het gelijkwaardigheidsbeginsel in het Bouwbesluit (artikel 1.3). De bijlage is uitgebracht als wijzigingsblad op de bestaande norm. Behalve dit supplement zijn in de norm zelf ook enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De officiële publicatietitel luidt nu: NEN 6060:2015/A1:2018 nl ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’ en is te bestellen in de NEN-normshop.

Net als NEN 6060 biedt NEN 6079, uitgebracht in 2016, een methode voor het bepalen van de brandbeheersing en beperking van branduitbreiding van grote compartimenten, maar dan aan de hand van realistische brandscenario’s en fysische brandmodellen (risicobenadering en Fire Safety Engineering). Voor veestallen is NEN 6079 aangevuld met bijlagen I en J.

Bijlage I biedt de eigenlijke bepalingsmethode, bijlage J is informatief. Hierin vindt u onder meer het schademodel, de uitgangspunten van de referentiestallen en voorbeelden van de werking van de bepalingsmethode. Ook de bijlagen bij NEN 6079 zijn alleen bestemd voor nieuwbouw van veestallen. De NEN 6079 gaat nu door het leven als: NEN 6079+C1:2016/A1:2018 nl ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten – Risicobenadering’. De norm is verkrijgbaar in de NEN-Shop.

Bij samenstelling van de bijlagen zijn de uitkomsten meegewogen van het ‘Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen – Knelpunten en verbetermogelijkheden’. Hierbij zijn Wageningen UR Livestock Research en het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) nagegaan hoe ’t staat met de naleving van de brandveiligheidseisen voor stallen. Het onderzoeksrapport met aanbevelingen voor verbetering van de regelgeving is in november 2012 verschenen en hier gratis als PDF te downloaden.

Ook zijn de brandweerstatistieken van Brandweer Nederland over de jaren 2012 tot 2016 geraadpleegd. Hierbij is rekening gehouden met de achtergronden van de publiekrechtelijke regelgeving, zoals vastgelegd in de Nota’s van Toelichting bij het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012.

  • Het IFV heeft de afgelopen jaren een vijftal onderzoeken uitgevoerd naar de brandveiligheid van veestallen, waaronder de recente evaluatie van het Actieplan Stalbranden 2012-2016. Een toelichting op deze studies en downloadbare PDF-en van de onderzoeksrapporten zijn hier te vinden.
  • Foto boven: melkvee.nl; foto onder: Omgeving in de praktijk.