Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

NEN-studiedag Brandveiligheid gevels

De gemeenten in ons land staan voor de opgaaf om de gebouwen binnen hun gemeentegrenzen te (laten) inventariseren en waar nodig te inspecteren op brandrisico’s bij de gevels (en daarachter). Praktisch hulpmiddel bij het opsporen en beoordelen van die risico’s is de BZK Risicotool Brandveiligheid gevels. Tijdens de NEN-studiedag, woensdag 23 oktober a.s., worden de werking, mogelijkheden en ervaringen in het gebruik van de tool uit de doeken gedaan.

Tijdens de studiedag, alweer de vierde in successie, geeft de samensteller van de BZK-tool, Rudolf van Mierlo (DGMR) uitleg over opzet en inzet van het nieuwe instrument. De risicotool omvat spreadsheets met een viertal kenmerken van de gevel (zoals de materialisering van het buitenblad en de aanwezigheid van een geventileerde spouw) en vijf kenmerken van het gebouw en het gebruik van het gebouw (waaronder de gebruiksfunctie, gebouwhoogte en ligging van vluchtroutes). Voor elk kenmerk moet een waarde worden ingegeven, afkomstig uit een korte lijst van opties. Na invoer op alle negen kenmerken volgt de indeling van het gebouw in een van de klassen: rood, oranje, geel, groen. De kleurcodering staat (uiteraard) symbool voor de grootte van het (potentiële) risico.

Bij relatief hoge gebouwen met een zorg-, woon- of logiesfunctie kan de tool eenvoudig een eerste quickscan verzorgen. ‘Het kan met weinig brandtechnische kennis worden uitgevoerd’, aldus Rudolf van Mierlo, ‘Stap op de fiets, inspecteer de gebouwen en voer de bevindingen in de tool. Er rolt vanzelf een beoordeling uit.’ Die beoordeling dient in beginsel wel als opstap naar nadere studie en analyse. Van Mierlo: ‘Het is een ruwe indicatie, een startpunt van waaruit je verder onderzoek moet doen’.

Sinds de eerste aflevering van de studiedag Brandveiligheid van gevels, in maart van dit jaar, hebben al diverse gemeenten in ons land met de tool gewerkt. Tijdens de aankomende, vierde episode delen ze hun leerzame ervaringen. De gebruikers van het eerste uur zijn de gemeente Rotterdam en Veiligheidsregio Rotterdam. Beide organisaties gebruiken de tool al sinds mei 2018. Victor Termijn van de gemeente en Alewin van Duin van de regio maken hun bevindingen openbaar en leveren adviezen en suggesties voor een doeltreffende toepassing.

  • Het complete programma van de studiedag en het inschrijfformulier vindt u hier. De kosten van deelname bedragen € 195 (per persoon). Wilt u alleen het ochtend- of middagdeel bijwonen, dan rekent u € 125 af.
  • De BZK Risicotool is hier gratis te downloaden. Behalve het rekenblad zijn daar de toelichting op de tool, de Handreiking Beoordeling brandveiligheid gevels en het Protocol inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels kosteloos als PDF op te halen.
  • Foto’s: Kantoorgebouw Amvest, Amsterdam (Rietveld Architects, © Studio de Nooyer).