Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Kiezen voor sprinklers

‘Gelijkwaardigheid en Waardering Sprinklers’. Zo heet het seminar dat de sectie Sprinklertechniek van VEBON-NOVB woensdag 23 januari a.s. in petto heeft voor alle betrokkenen bij brandveiligheid van gebouwen. De naam dekt de lading van het dagvullend programma bij Van der Valk in Utrecht….

Het seminarprogramma is nog niet helemaal rond, maar het concept is veelbelovend. Zo komt Wico Ankersmit (directeur van Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland) de visie van gemeenten op gelijkwaardigheid toelichten. Ruud van Liempd (onderzoeker bij het Instituut Fysieke Veiligheid IFV) spreekt zich uit over de toegevoegde waarde van sprinklers voor de brandweer.

Ronald Oldengram (senior-adviseur brandveiligheid van DGMR) gaat tijdens het seminar in op de richtlijn Sprinklerinstallaties en brandwerendheid op bezwijken van staalconstructies. Deze publicatie van VEBON-NOVB sectie Sprinklertechniek en Bouwen met Staal geeft ontwerpers en (brand)adviseurs praktische houvast bij het bepalen van de brandwerendheidseis voor de (hoofd)draagconstructie van het gebouw bij toepassing van een sprinklerinstallatie.

De richtlijn geeft daarbij aan wanneer reductie van de brandwerendheidseis bij inzet van sprinklers verantwoord is. Dat is het geval als het brandveiligheidsconcept met sprinklers een gelijkwaardig brandveiligheidsniveau biedt, conform het gelijkwaardigheidsartikel 1.3 van het Bouwbesluit. Bij toepassing van het gelijkwaardigheidsbeginsel is echter vaak niet duidelijk of de eis inderdaad omlaag kan, met hoeveel minuten en onder welke voorwaarden. De richtlijn, samengesteld door DGMR en Efectis, geeft hiervoor een praktische methode in acht overzichtelijke stappen:

Het seminar appelleert aan een pluriforme doelgroep. Zowel projectontwikkelaars, gebouweigenaren en facility managers als (brandveiligheids)adviseurs en functionarissen bij overheden en brandweer zijn welkom. De deelnamekosten bedragen € 100 per persoon, maar bijvoorbeeld de architect of brandweerman/-vrouw is voor de helft van dat bedrag al binnen.

  • Deelnameinfo, programma en aanmelden
  • Openingsfoto: VEBON-NOVB, sectie Sprinklertechniek (VSI)
  • Projectfoto’s: hoofdgebouw Genmab, Utrecht  De open structuur en ruimtelijke flexibiliteit zijn mede mogelijk/brandveilig gemaakt dankzij de integrale inzet van sprinklers. (architectenbureau cepezed, Pieters Bouwtechniek, © Egbert de Boer en Lucas van der Wee).