Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Herziene norm vuurbelasting verruimt opties reductie brandwerendheidseisen

De wettelijke eisen voor de brandwerendheid van (stalen) draagconstructies kunnen veelal met 30 minuten omlaag als een geringe permanente vuurbelasting wordt aangetoond. Het hiervoor benodigde rekenwerk verloopt nu een stuk eenvoudiger dankzij de onlangs herziene NEN 6090 ‘Bepaling van de vuurbelasting’.

Met slechts een tabel met kengetallen van verbrandingswaarden voor verschillende materialen was de eerdere versie van de norm, uit 2006, weinig behulpzaam bij de vuurlastberekening. De herziene NEN 6090 biedt aanzienlijk betere ondersteuning middels een nieuwe bijlage B met bruikbare kengetallen voor het bepalen van de permanente vuurlast (in MJ) voor de verschillende typen bouwdelen: per m2 voor onder meer vloeren, gevels en daken, per m1 voor onder meer kozijnen en gordingen en in MJ per stuk voor bijvoorbeeld deuren.

In normbijlage D is een heldere voorbeeldberekening opgenomen. Dit voorbeeld is echter vrij algemeen. Een specifiek voorbeeld van een gebouw met een stalen draagconstructie is te vinden in een artikel naar aanleiding van de normherziening in de oktobereditie van het vakblad Bouwen met Staal. Het artikel is hier als PDF te downloaden.

De permanente vuurbelasting is de verbrandingswaarde van alle vergunningplichtige bouwdelen per m2 gebruiksoppervlakte (in MJ/m2). Afbouw, die niet nodig is voor de omgevingsvergunning, zoals niet-dragende wanden, plafonds, aftimmering, plinten, enz. worden hierbij niet meegerekend.

De reductiemogelijkheid heeft betrekking op de (stalen) draagconstructie per brandcompartiment. Deze constructie mag tijdens brand gedurende een bepaalde tijd níet bezwijken, zodat de andere (aangrenzende) brandcompartimenten in stand blijven. Voor bijvoorbeeld een kantoorgebouw (‘kantoorfunctie’) met de hoogste verblijfsvloer onder 13 m is de brandwerendheideis voor de (hoofd)draagconstructie volgens het Bouwbesluit 90 minuten. Door een geringe permanente vuurbelasting aan te tonen, kan deze eis met 30 minuten worden verlaagd (naar 60 minuten).

  • Meer informatie over de brandwerendheidseisen voor (hoofd)draagconstructies van gebouwen en eisenreductie door een geringe permanente vuurbelasting vindt u op www.brandveiligmetstaal.nl
  • De NEN 6090:2017 is te bestellen in de NEN-Shop
  • Foto’s: Scangebouw Smartgate Cargo, Schiphol (JHK Architecten, 2015). Dit multi-functionele, verdiepinggebouw met opslag-, expeditie, onderzoeks- en kantoorruimten biedt in totaal meer dan 2500 m2 vloeroppervlakte. Daarom is het gebouw in twee brandcompartimenten verdeeld. Met een berekening conform NEN 6090 (2006) is aangetoond dat de permanente vuurbelasting niet groter is dan 500 MJ/m2. De brandwerendheidseis van 90 minuten is daarom verlaagd tot 60 minuten. De gehele stalen hoofddraagconstructie is brandwerend gecoat. projectinfo