Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Nieuwe tools

• Vuistregels staaltemperaturen in open parkeergarages • Tool Onvolledige bescherming van brandwerend beschermd staal

BrandInformatieSysteem ververst en verrijkt

Al sinds de lancering in 2009 bouwt de website brandveiligmetstaal.nl aan een gestructureerde collectie informatiepagina’s, webtools, spreadsheets en verwijzingen naar normen en technische publicaties, om u te assisteren bij het ontwerpen, dimensioneren, toetsen en beoordelen van uw gebouw op brandveiligheid.

Uiteraard wordt dit online BrandInformatieSysteem geregeld afgestemd op gewijzigde brandregelgeving, op veranderde inzichten en methoden in het bepalen van de brandwerendheid van constructies en op vernieuwende concepten en systemen voor het (verder) verbeteren van de brandwerendheid van staalconstructies.

Komend jaar worden de tussentijdse aanpassingen flink in omvang en frequentie opgevoerd. Met steun van de Koninklijke Staalfederatie, de Nederlandse brancheorganisatie voor handelsondernemingen in staal en andere metalen, gaat uitgever Bouwen met Staal het informatiesysteem grootschalig updaten.

Die brede actualisatie is geboden omdat in 2023 het Besluit bouwwerken leefomgeving in werking treedt, als vervanger van het huidige Bouwbesluit. Ook staat de herziening van de Eurocodes en Nationale Bijlagen op stapel. Daarnaast zijn er sowieso nog thema’s of onderwerpen die een (betere) plek in het systeem verdienen, zoals de brandveiligheidsaspecten van de toepassing van staalframebouw.
De update heeft al geresulteerd in een tweetal nieuwe tools: één voor open parkeergarages, de tweede voor het (indien nodig) herstellen van een lokaal defect of een omissie aan de brandwerende bescherming van een kolom, ligger of ander onderdeel van de staalconstructie.

Vuistregels staaltemperaturen in open parkeergarages

Bouwen met Staal heeft deze tool speciaal ontwikkeld voor een gangbaar type parkeergebouw: de geheel of grotendeels open en natuurlijk geventileerde parkeergarage. De (hoofd)draagconstructie van zo’n garage dient doorgaans 60 minuten brandwerend te zijn.
Met behulp van de vuistregels kan de constructeur bij een voorlopig ontwerp bepalen of de staalconstructie óf bepaalde onderdelen daarvan met minder brandwerende bescherming toe kunnen of zelfs helemaal geen brandwerende bescherming nodig hebben om te voldoen aan de vereiste brandwerendheid.

Bij enkele veelvoorkomende brandscenario’s levert de tool de maximaal optredende staaltemperaturen (als functie van de profielfactor). Door de maximale staaltemperatuur naast de (berekende) kritieke staaltemperatuur te leggen, kan de constructeur vaststellen of bijvoorbeeld een flens van een ligger boven een parkeervak onbeschermd kan blijven of een brandwerende beplating, mortel of coating nodig heeft. De kritieke temperatuur kan de constructeur zelf berekenen of hiervoor een veilige waarde aanhouden uit de Bouwen met Staal-publicatie ‘Veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur’.

Om het gebruik van de vuistregels te illustreren, zijn enkele praktische toepassingsvoorbeelden bijgevoegd. Als referentie dient een meerlaagse open garage, met de parkeervakken dwars op de rijbaan. De draagconstructie is een staalskelet van kolommen en liggers (evenwijdig aan de rijbaan) en windverbanden, met prefab-betonnen verdiepingvloeren.

Tool Onvolledige bescherming van brandwerend beschermd staal

Met deze XLSX-tool kunt u ‘in een handomdraai’ vaststellen wat bij brand het effect is op de opwarming van een staalprofiel als de brandwerende bescherming bij dat profiel plaatselijk ontbreekt of beschadigd is.

Voor een brandwerendheid van 30, 60, 90 of 120 minuten berekent de tool de staaltemperatuur van een brandwerend beklede kolom, ligger of ander component van de staalconstructie en verrekent daarbij de (eventuele) impact van een lokale beschadiging of afwezigheid van de bescherming.

De tool is in te zetten bij alle gangbare typen profielen (HE, IPE, koker en buis) van warm- of koudgewalst staal, met een profielfactor tussen 50 en 369 m-1. Over het totale staaloppervlak van het profiel mag de beschadiging of omissie van de brandwerende bescherming maximaal 5% zijn.

De werking van de tool wordt uit de doeken gedaan aan de hand van drie cases uit de praktijk: beschadiging van de brandwerende bescherming op het staalprofiel, een (onbedoelde) spleet tussen een wand/gevel en een onbeklede zijde van het staalprofiel, en een onbeschermde aansluiting van het profiel op een ander constructiedeel, bijvoorbeeld een windverband of voetplaat.

__________________________________________________________________________________

Bouwen met Staal, Zoetermeer, december 2022 • Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)
• Foto’s: P+R NS Station, Elst (MH1 Architecten) • bedrijfsgebouw Quooker, Ridderkerk (3dod buro voor architectuur).