Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Eurocode staal bij brand, klaar voor commentaar

Het NEN heeft het ontwerp gepubliceerd van de prEN 1993-1-2. Deze norm, deel 2 in normenserie EN 1993 ofwel Eurocode 3, verstrekt de algemene regels voor het ontwerpen en berekenen van staalconstructies bij brand.

Het normontwerp is tot 1 mei a.s. in te zien en van commentaar te voorzien via normontwerpen.nen.nl. De definitieve 2022-versie dient ter vervanging van de bestaande uitgave van 2011. De vervanging maakt deel uit van ‘Operatie Tweede Generatie Eurocodes’, waarbij alle bestaande Eurocodes worden aangepast en vanaf 2024 met herziene inhoud opnieuw gepubliceerd. Daarbij horen ook de brand-gerelateerde NEN-EN 1991-1-2 (belastingen bij brand), NEN-EN 1993-1-2 (staal bij brand) en NEN-EN 1994-1-2 (staal-beton bij brand).

NEN-EN 1993-1-2 is bedoeld voor gebruik in combinatie met EN 1993-1-1 en EN 1991-1-2.
EN 1993-1-1 is het algemene deel van de Eurocode 3 en levert de richtsnoeren voor het ontwerpen en berekenen van stalen draagconstructies bij normale temperaturen. In aansluiting op dit eerste deel behandelt EN 1993-1-2 de verschillen en aanvullingen op de regels voor de ‘buitengewone situatie’ brand. EN 1991-1-2 bevat de ontwerp- en rekenregels van draagconstructies in het algemeen, in geval van blootstelling aan brand. Via EN 1991-1-2 zijn de (thermische en mechanische) belastingen en belastingcombinaties bij brand vast te stellen.

Aan de hand van NEN-EN 1993-1-2 is vervolgens de brandwerendheid van een stalen draagconstructie te berekenen. Daarbij wordt eerst de mate van opwarming van de constructie bij brand, ofwel de thermische respons, vastgesteld. Daarna worden de (resterende) sterkte, stabiliteit en mogelijke vervormingen van de constructie, de mechanische respons, bepaald. Hieruit volgt de tijdsduur waarin de constructie (nog steeds) zijn dragende functie kan vervullen, zonder gevaar voor instorting en met de mogelijkheid tot veilig vluchten. Deze tijdsduur tót bezwijken van de constructie kan worden berekend met behulp van de tabellen of van eenvoudige dan wel geavanceerde modellen in NEN-EN 1993-1-2.

Met het ontwerp voor de editie 2022 wordt de NEN-EN 1993-1-2 op enkele belangrijke onderdelen gewijzigd, vergeleken met de huidige versie 2011. Zo zijn nu verwijzingen opgenomen naar de beproevingsnormen EN 13381-4 voor brandwerende platen en mortel en EN 13381-8 voor brandwerende coatings. In de bestaande Nederlandse Nationale Bijlage bij de norm waren deze referenties al aanwezig.

Voor staalprofielen in klasse 4 geeft de herziene norm voortaan de reductiefactoren voor de effectieve breedte. Met deze factoren is de gereduceerde sterkte bij brand te berekenen. In aanvulling hierop zijn voor klasse 4-profielen nu ook de knik-, kip- en knik-/kipinteractie-formules in de norm verwerkt.

De norm telt straks niet vier, maar vijf bijlagen. Nieuw is Annex E met regels voor het berekenen van de thermische en mechanische respons van cellenliggers en (honing)raatliggers bij brand.

  • Een compleet overzicht van de wijzigingen in de NEN-EN 1993-1-2 en andere brand-delen van de Eurocode 3 en een toelichting op de achtergronden van de herzieningen is gepubliceerd in het juninummer van het vakblad Bouwen met Staal. De PDF van het artikel kunt u hier downloaden.
  • Foto: Fenixloods I, Rotterdam (Mei Architects and planners, © Ossip van Duivenbode).