Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

BRAWESTAMAT

Zo heeft Bouwen met Staal de nieuwe tool gedoopt waarmee de ontwerper of (brandveiligheids)adviseur gratis en eenvoudig de laagdikte kan bepalen van de brandwerende bescherming van de stalen (hoofd)draagconstructie of scheidingsconstructie van het gebouw.

De Excel-tool berekent de benodigde laagdikte van een brandwerende coating, plaat óf spuitmortel na invoer van de brandwerendheidseis, het profieltype (H-/I-, buis- of kokerprofiel), de kritieke staaltemperatuur, de profielfactor en het gewenste type brandwerend materiaal.

Ook kan vooraf de naam van een product worden gekozen. In de database van de tool zijn op dit moment producten verwerkt van DMS (Dutch Marine Systems), Hempel, Sika Nederland en Promat. De tool berekent de (droge) laagdikte van een product met behulp van de getoetste laagdiktegegevens bij dat product, aangeleverd door de deelnemende leveranciers.
Alle opgenomen producten zijn door een geaccrediteerd instituut (een ‘notified body’ zoals Efectis Nederland of Warrington Certification) getoetst aan EN 13381-4 (voor brandwerende plaat en mortel) en EN 13381-8 (voor brandwerende verf).

Bouwen met Staal heeft BRAWESTAMAT samengesteld om ontwerpers en adviseurs te ondersteunen bij hun afwegingen en keuzes van oplossingen van de brandwerendheid van staalconstructies.
Daarom is het met de tool eveneens mogelijk om alternatieven of varianten van een bepaalde oplossing op te vragen. Hierbij valt onder meer te denken aan een ander type profiel of een iets zwaarder profiel van hetzelfde type, een grotere wanddikte van een buis- of kokerprofiel waardoor dit profiel slanker uitvalt óf het hanteren van een meer precieze kritieke staaltemperatuur.

Met dit ‘profiel’ past BRAWESTAMAT bij de webtools Brandwerende coatings en Brandwerende platen/-mortel, eerder door Bouwen met Staal gelanceerd. Ook deze webtools dienen als hulp, bij de selectie van resp. brandwerende coating- en brandwerende plaat en -mortelproducten. Het berekenen van de laagdikte van een product is met deze keuzetools echter niet mogelijk. Deze leemte is nu gevuld met BRAWESTAMAT.

In BRAWESTAMAT geeft het tabblad ‘Algemeen’ een toelichting op doel en gebruik van de tool. Hier wordt eveneens doorverwezen naar (kosteloze) informatie, documentatie en tools op www.brandveiligmetstaal.nl voor het bepalen van de kritieke staaltemperatuur en de profielfactor, die nodig zijn voor de laagdikteberekening.

Bij Bouwen met Staal kunnen leveranciers hun product(en) aanmelden voor opname in de tool. De kosten van publicatie bedragen € 250,00 per product (exclusief btw).