Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Secure with Steel

Zo heet het Europese netwerk waarmee ArcelorMittal Europe de adviseurs in Fire Safety Engineering van constructies (én zij die dat willen worden) samenbrengt voor het uitwisselen en verder ontwikkelen van kennis en competenties in de praktische toepassing van deze nog betrekkelijk jonge methodiek in het ontwerpen en dimensioneren van brandveilige constructies. Het netwerk bestaat nu een vol decennium en telt op dit moment zo’n 25 actieve leden, waaronder ingenieursbureaus en brandveiligheid-adviesbureaus, in verschillende Europese landen. Het tienjarig bestaan van het netwerk is misschien een mooi moment om u óók aan te sluiten.

Al bij veel ontwerpers en adviseurs staat Structural Fire Safety Engineering (SFSE) inmiddels te boek als het nieuwe, doeltreffende alternatief voor de gangbare classificatiemethode. Immers, in plaats van de standaardbrand(proef) gaat SFSE uit van realistische brandscenario’s en de bijbehorende ontwikkeling van de temperatuur en de opwarming en respons van de constructie. Bovendien beziet SFSE het gedrag tijdens brand van de gehéle constructie, als een dynamisch systeem van onderling verbonden componenten (kolommen, liggers, vloerplaten, stabiliteitsverbanden) in plaats van het gedrag van elk component afzonderlijk.

Deze realistische en holistische werkwijze resulteert in een helder, gedetailleerd beeld van de impact van de brand op de constructie, de eventuele knelpunten voor de brandveiligheid en van de meest geëigende maatregelen om de brandveiligheid van het gebouw op een integrale en consistente manier te garanderen.

Ondanks deze ‘mooie beloften’ laat de veelvuldige en meer grootschalige toepassing van SFSE in de ontwerppraktijk nog op zich wachten. In belangrijke mate is dat terug te voeren op het beroep dat SFSE doet op nieuwe, specifieke kennis en kunde bij de ontwerper en adviseur.

Juist hiervoor is Secure with Steel in het leven geroepen. Het netwerk biedt de mogelijkheid deskundigheid en ervaringen in SFSE te delen en veel van elkaar op te steken. Om deze transitie handen en voeten te geven, worden door ArcelorMittal tal van activiteiten op touw gezet.

Naast de jaarbijeenkomst met presentaties en analyses van cases en projecten van deelnemers wordt voorzien in trainingen in het gebruik van ontwerp- en rekensoftware, technisch advies en nieuws over bijvoorbeeld onderzoek, gewijzigde regelgeving, software-updates en brandproeven. Zo staat voor april 2016 een vierdaagse training met onder meer het rekenprogramma SAFIR gepland, in juni gevolgd door collectieve deelname aan de Fire '16 Conference in Zwitserland.

  • Deelnemen aan Secure with Steel is geheel gratis. Meer informatie over het netwerk vindt u in deze PDF. Voor nadere inlichtingen en aanmelden kunt u terecht bij François Hanus, senior research engineer bij ArcelorMittal Europe – Long Products, via e-mail francois.hanus@arcelormittal.com

  • Foto’s: Anna van Bueren-toren, Den Haag. (Wiel Arets Architects, © Wiel Arets en (bouw) Nicole Romijn Fotografie. De onderste vijf lagen van dit 21-laagse gebouw vervullen publieke functies voor Leiden University College The Hague, daarboven tot aan de top op 70 m hoogte zijn 396 studentenappartementen ingevoegd. Via Fire Safety Engineering is aangetoond dat de vereiste 120 minuten brandwerendheid van de (hoofd)draagconstructie haalbaar is zonder brandwerende bescherming van de constructie, dankzij de verkozen sprinklers en reeds voorziene maatregelen aan metalstud-scheidingswanden en plafonds. Daartoe is rekening gehouden met verschillende reële scenario’s van ventilatie tijdens brand.