Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Let op!
Deze webpagina werkt het beste op een desktopcomputer met een minimale schermresolutie van 1024 pixels.

Brandveilig Bouwen met Staal

Het tweemaandelijkse vakblad Bouwen met Staal stelt haar lezers – van de architect en constructeur tot en met de toeleverancier aan de (staal)bouw – geregeld in kennis van interessante noviteiten op het gebied van brandveiligheid en staalconstructies. In de juni 2020-editie is het raak met een lijvige brandveiligheidsspecial van 22 pagina’s, die vijf belangwekkende onderwerpen aankaart.

Het openingsartikel gaat in op de aankomende, tweede generatie Eurocodes Brand, die nieuwe mogelijkheden en kansen belooft voor het brandveilig ontwerpen en dimensioneren van staal- en staal-betonconstructies. Artikel twee belicht de achtergronden, toepassingsopties en tools voor het integreren van (onderdelen van) staalconstructies in metal-studwanden. Kan dan aan de brandwerenheidseis worden voldaan zonder extra bescherming van het staal? En zo nee, hoe moet je dan omgaan met die brandwerende bescherming? Dat zijn de centrale vragen die dit artikel beantwoordt.

Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) is spiegelsymmetrie een principe dat al sinds 1992 bestaat, landelijke bekendheid geniet, gebaseerd is op kraakheldere logica, maar dan toch altijd wel tekst en uitleg verdient voor een geslaagde interpretatie. Aanleiding voor een artikel in de brandspecial is de aanstaande wijziging in het Bbl van het principe voor nieuwbouw op een essentieel onderdeel: de benodigde brandwerendheid moet voor minimaal 50% in de gevel van het eigen gebouw worden gerealiseerd in de richting van het spiegelgebouw. De aanpassing wordt vertaald naar diverse situaties in de projectpraktijk, met name van bedrijfshallen met een staalconstructie, op diverse afstanden van de perceelgrens.

Na toelichtingen op de vernieuwde Bouwen met Staal-tools voor het berekenen van de laagdikte van brandwerende bescherming op staalconstructies en het benutten van het fenomeen ‘membraanwerking’ bij staalplaat-betonvloeren sluit het special af met een artikel over de richtlijn Sprinklers en staalconstructies van de VEBON-NOVB sectie Sprinklertechniek en Bouwen met Staal. Met deze richtlijn is de (mogelijk gereduceerde) eis voor de brandwerendheid van een stalen (hoofd)draagconstructie van een gebouw te bepalen bij inzet van een sprinklerinstallatie. De publicatie is sinds 2017 kosteloos verkrijgbaar, onder meer via het BrandInformatieSysteem. Inmiddels is er in velerlei bouwprojecten mee gewerkt. Een drietal daarvan komen in dit artikel over het voetlicht, ter praktische illustrering van de methodiek en als aanmoediging om de richtlijn ook in uw projecten toe te passen.

Een van de zes artikelen van de brandveiligheidsspecial kunt u hier als PDF downloaden. De gehele special vindt u in het gedrukte juni-nummer van Bouwen met Staal. Heeft u geen abonnement? U kunt het juni-nummer hier gratis op proef ontvangen via de website van het vakblad of door een mail te sturen naar de uitgever van Bouwen met Staal o.v.v. proefnummer, juni 2020.