Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Let op!
Deze webpagina werkt het beste op een desktopcomputer met een minimale schermresolutie van 1024 pixels.

COVID 19 brancherichtlijn voor de brandweer

Steeds meer branches binnen de Nederlandse economie beschikken over een brancherichtlijn voor het verrichten van werkzaamheden in de 1,5 meter samenleving. Nu ook de brandweer. In opdracht van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) heeft Brandweer Nederland eind mei zo’n richtlijn gepubliceerd voor alle Nederlandse brandweerorganisaties.

Alle voorschriften en wenken zijn vastgelegd in een 37 pagina’s tellende nieuwsbrief. In een infographic worden ze in woord en beeld samengevat. Beide documenten zijn eenvoudig te wijzigen, zodra de overheid en het RIVM nieuwe landelijke richtlijnen afkondigen voor het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus.

Voor bijvoorbeeld kantoorwerkzaamheden of theorie-examens en -toetsen bij de brandweer gelden ‘gewoon’ de richtlijnen die ook op andere kantoororganisaties of onderwijsinstellingen van toepassing zijn. Bij praktijkexamens, simulaties van incidenten, brandoefeningen en de ‘echte’ brandbestrijding en hulpverlening zijn (uiteraard) andere voorschriften en maatregelen geboden. Brandweer Nederland heeft ze stuk voor stuk helder toegelicht en verklaard in de brancherichtlijn.

Bij het bestrijden van incidenten, bijvoorbeeld, volgt de brandweer de RIVM-richtlijnen, tenzij dat praktisch onhaalbaar is. Zo is het niet altijd mogelijk om tijdens brandbestrijding 1,5 m onderlinge afstand aan te houden. Doorgaans is dit echter aanvaardbaar omdat de brandweer veel, strenge hygiënemaatregelen treft, alleen met gezond personeel op de brand afgaat en bovendien tijdens een inzet nagenoeg voortdurend met ademlucht werkt.