Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies

Veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur

Het rapport 'Veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur bij ontwerp en aanbesteding' biedt de veilige ontwerpwaarden voor de kritieke staaltemperatuur van kolommen, liggers en trekstaven in gebouwconstructies, met een brandwerende bescherming. Deze brandwerende bescherming kan zijn een brandwerende coating, -beplating, of -bespuiting.

Aan de hand van de veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur in het rapport is het mogelijk om – óók zonder diepgaande kennis van constructies – een constructie te ontwerpen die op een efficiënte wijze voldoet aan de brandwerendheidseis. Bovendien geeft het rapport inzicht in de invloed van bijvoorbeeld een lichter of zwaarder kolomprofiel (de mate van uitnutting van het profiel) op de kritieke staaltemperatuur. Hiermee kan de benodigde laagdikte van de brandwerende bescherming aanzienlijk worden beïnvloed.

Door de veilige waarden van de verkozen profielen in het bestek op te nemen, kunnen potentiële leveranciers van brandwerende materialen op gelijkwaardige basis hun offerte uitbrengen. Ontwerpers, adviseurs of bouwers kunnen de ingediende prijsvoorstellen op gelijke, eerlijke gronden beoordelen.

De Technische Commissie Brandveiligheid van staalconstructies (TC 3) van Bouwen met Staal heeft de waarden bepaald volgens de Eurocodes.